FANDOM

1. ข้อเท็จจริงในโลกของโรงเรียนทั่วไป

เป็นโรงเรียนเอกชนแต่ไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติ ไม่ใช่โรงเรียนคริสต์

แม้ไกลจากเมืองแต่มีจุดขายด้วยการที่เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่มีอะไรมากมายทั้งๆที่เรียนกันแค่ไม่กี่คน

เงินทุนจากโรงเรียนไม่มีการเปิดเผยแต่ถือว่าเป็นเงินจากธุรกิจอื่นที่มีความโปร่งใส การสร้างโรงเรียนลูกบาศก์เป็นรูปแบบของการคืนกำไรให้สังคมในรูปแบบการทดลองสังคมการศึกษาในอุดมคติ


ชื่อของโรงเรียน

"โรงเรียนลูกบาศก์" เป็นชื่อเต็มแล้ว ไม่มีวิทยาห้อยท้าย มีชื่อย่อว่าล.บ. แต่ถ้าเป็นข้อมูลจากทางการ จะใช้ ร.ร.ล.บ. ชื่อภาษาอังกฤษคือ Cubic School ชื่อย่อที่ใช้หน้าชื่อเอนทรี่ขอให้ใช้ CS หรือ [CS] (ร.ร.ล.บ. ขอสงวนไว้สำหรับทางการเท่านั้น) TAG - ให้ใช้"โรงเรียนลูกบาศก์" อย่างเดียวก็พอ

สีประจำโรงเรียนลูกบาศก์Edit

สีเขียวเข้ม- ขาว

สีของโรงเรียนลูกบาศก์เป็นการสื่อถึง "กระดานดำ"

โดยสีเขียวเข้มแทนกระดานดำ (ซึ่งในโรงเรียนไทยส่วนใหญ่ก็เขียวเข้มแหละ)

ส่วนสีขาวแทนชอล์ก (แม้ว่าความจริงชอล์กมีหลายสี แต่สีพื้นฐานก็เป็นสีขาว)

โรงเรียนลูกบาศก์เป็นโครงการที่ให้เพื่อนๆได้สร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อมาใช้สร้างสรรค์ต่อร่วมกันเปรียบตัวละครเหมือน"กระดานดำ"แผ่นหนึ่ง ที่รอคอยการเขียนจากทั้งเจ้าของเองและคนอื่นในขณะเดียวกันเราแต่ละคนก็มี"ชอล์ก"ส่วนตัวในการช่วยสร้างเรื่องราวผ่านการเขียนลงกระดานของตัวเองและกระดานของคนอื่นเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียว


ที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียนซึ่งยังอยู่ใน กทม. แต่ขอให้คิดไปเลยว่าเป็นชานเมือง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ป่าชายเลนที่ติดทะเล แต่ตัวอาคารโรงเรียนไม่ได้ตั้งติดทะเล และไม่ได้รุกล้ำป่าชายเลน


การเข้าถึง

หากเดินทางจากในกรุงเทพฯจะใช้เวลานานอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

การโดยสาร เป็นไปได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทาง(สมมุติว่ามี) รถไฟ(และต่อรถเอา)

โรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ แต่จะมีรถสองแถวที่รับส่งนักเรียนจากป้ายรถเมล์มายังโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จะมีรถโรงเรียนมารับที่สถานี BTS วงเวียนใหญ่ในเวลาที่กำหนด (จะบอกในอนาคต)

และจะมี NPC คนขับรถ เป็นสวัสดิการโรงเรียน นักเรียนใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวัน (กำลังมีตัวละครในเร็ว ๆ นี้ ปัจจุบันถือว่านิรนามไปก่อน)


รายละเอียดอื่นๆ (รวมถึงกฎทั่วไป)

ปัจจุบันยังไม่มีหอพักของโรงเรียน แต่อาจจะมีในอนาคตหากมีการเสนอเรื่องเข้ามา

ไม่อนุญาตให้ขึ้นชั้นดาดฟ้าให้ขึ้นไปทำกิจกรรมใดๆยกเว้นได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษโดยในเวลาปกติประตูชั้นดาดฟ้าจะล็อกไว้

ชั้นดาดฟ้าที่สามารถกิจกรรมได้ (เมื่อขออนุญาต) มีแค่ที่อาคารโรงประชุมเท่านั้นปัจจุบันเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมดูดาว

ห้องเรียนทั่วไปและห้องพักครูไม่มีแอร์ โดยจะมีในห้องที่จำเป็นต้องใช้จริงๆเท่านั้นได้แก่ ห้องคอม ห้องโสต ห้องประชุม

นอกเหนือจากยามไม่อนุญาตให้ใครอยู่ในโรงเรียนหลัง 19.00 น. นอกจากจะมีจัดงานพิเศษ


NPC อื่น ๆEdit

ร้านอาหาร---> http://cubiclunch.exteen.com/ (เป็นข้อมูลดั้งเดิมที่ผู้สมัครเก่าเคยทิ้งไว้ แม้ว่าเนื้อหาส่วนเรื่องราวยังไม่มี แต่ในข้อมูลพิ้นฐานจัดว่าสมบูรณ์แล้วจึงขอใช้เป็นทางการล่ะ แล้วจะย้ายข้อมูลไปบล็อกส่วนกลางในอนาคต)

คนขับรถ- กำลังมีตัวละครที่อยู่ในขั้นเสนอ พนักงานฝ่ายธุรการ- กำลังมีตัวละครที่อยู่ในขั้นเสนอ แม่บ้าน- กำลังมีตัวละครที่อยู่ในขั้นเสนอ อื่น ๆ (จะพิจารณาเพิ่มอีกที)2. กฏของโรงเรียน (สำหรับนักเรียน)


ทรงผมและการแต่งกาย

ทรงผม

จะลดหย่อนจากความเป็นจริงอย่างพอประมาณ

สิ่งที่เหมือนกันทั้งชายหญิงคือ ... ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ไม่อนุญาตให้ย้อมสีผม

ให้แค่สีผมธรรมชาติเท่านั้น(ทางโรงเรียนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสีทางพันธุกรรมจากทางบ้าน)

ส่วนรายละเอียดจากต่างกันตามนี้

-- ชายหากผมยาวเกินรองทรงต่ำจะต้องมัดผมให้เรียบร้อยเมื่ออยู่ในโรงเรียน

-- หญิงซอยผมได้ ไว้ยาวได้แต่ต้องมัดผมเมื่ออยู่ในโรงเรียน (จะมัดหรือถักเปียก็ได้)

ทั้งนี้ ทรงผมทั้งชายและหญิงขอให้ไม่ประหลาดจนเกินไป (จะพิจารณาตามบรรทัดฐานของ ผ.อ.)

การแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียน


กฏอื่นๆในโรงเรียน

- ไม่ให้ทานอาหารและขนมในระหว่างช่วงเรียนแต่อนุโลมให้ทานในช่วงพักเล็กได้

(ทั้งช่วงพักเล็กในตอนบ่าย รวมถึงหากกินข้าวเที่ยงแล้วจะมากินขนมในห้องต่อก็ได้ แค่ไม่กินขณะครูสอน)

***ถึงครูวิชาไหนจะให้โดยส่วนตัว แต่ถ้าคนที่ตรวจระเบียบมาเห็นก็ถือว่าผิดอยู่ดี

โดยจะเป็นการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน และอาจลามถึงครูถ้าครูให้ท้ายว่าทำได้3. การร่วมกิจกรรมโรงเรียนลูกบาศก์(สำหรับ ผปค.)


ทั่วไป

- โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสมมุติ แต่มีเรื่องราวอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริง

- ตัวละครทุกตัวแม้แต่ของที่คุณส่งมา เป็นของสาธารณะที่มีโรงเรียน(นิติบุคคล)เป็นเจ้าของ

- แม้ไม่มีลิขสิทธิ์โดยตรง แต่คุณมีสิทธิที่จะปกป้องความถูกต้องของตัวละคร

สามารถท้วงติงหากมีการเข้าใจผิดตัวละครของคุณขึ้นได้

- ขอให้แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหากมีการท้วงติงจากเจ้าของตัวละครที่กล่าวถึง

หรือคนที่มีความเห็นว่าข้อมูลที่คุณเขียนนั้นขาดความสมจริงหรือบิดเบือนความเป็นจริง(ในโลก)

- และหากรู้สึกว่าตัวละครไหนที่เล่นยากเกินไป ไม่ว่าจะเพราะที่ตัวละครหรือ ผปค.

ก็ขอให้เลือกที่จะ"ไม่แตะ" แล้วไปเล่นในสิ่งที่คุณเล่นได้อย่างสะดวกใจดีกว่า

- เรื่องลิขสิทธิ์ตัวละคร

ลิขสิทธิ์ตัวละครแต่ละตัวจะถือว่าเป็นของคนที่สร้างมา ร่วมกับโรงเรียนลูกบาศก์

ดังนั้น คุณจึงสามารถเอา"ลูก"ที่คุณสร้างมา ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

แต่จะต้องมีเฉพาะตัวละครของคุณเท่านั้น ไม่ใช่พ่วงของคนอื่นเอาไปทำของขายด้วย

นอกเหนือจากนั้น จะถือตามกฎว่า

"กิจกรรมโรงเรียนลูกบาศก์ ไม่อนุญาตให้เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี"

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังครับ (เพราะเคยมีดราม่าทำนองนี้มาแล้ว)

- เรื่องทำโดจินแฟนอาร์ตแฟนฟิค ที่ตีพิมพ์ออกมาในรูปแบบหนังสือ

สามารถทำได้ แต่จะเป็นการทำเพื่อให้บุคคลภายใน โดยไม่เอากำไร

คือพิมพ์และจ่ายเงินกันในราคาต้นฉบับเท่านั้นเวลาในการร่วมกิจกรรม

- โครงการนี้ไม่มีเวลาตายตัวในการร่วมโครงการ หากมีความจำเป็นต้องเว้นช่วงไปก็ได้

- และเมื่อกลับมาอีกครั้งก็สามารถเล่นต่อได้ โดยไม่ต้องตามอ่านย้อนหลังทั้งหมด (จะมีสรุปให้)

- ไม่ควรจะมัวแต่เขียนเรื่องย้อนหลังจนเหนื่อยแล้วถอดใจจากโครงการ

หากจำเป็นต้องกล่าวถึงก็ควรเขียนโดยสรุป เพื่อให้มาอยู่ปัจจุบันได้ไวๆ


รูปแบบการนำเสนอ

- เปิดกว้างให้เขียนได้ทั้งในรูปแบบการเขียนฟิค หรือวาดการ์ตูน

- เรื่องราวที่ยาวขอให้มีการสรุปท้ายเรื่องในลักษณะของข้อเท็จจริงๆสั้นๆเสมอ

- หมั่นทยอยทำ timeline สำหรับคนที่เขียนเรื่องราวต่อเนื่อง

** มันจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่หายไปนาน ๆ แล้วอยากกลับมาตามครับขอความร่วมมือในการ...

- เขียนเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียน คนของโรงเรียน ให้เป็นเรื่องหลัก

(นั่นหมายความว่าไม่ได้ห้าม แต่แค่อย่าให้มันมากกว่า)

อย่าลืมว่าคุณเข้ามาท่ามกลางคนที่พลาดโอกาสในการร่วมเล่น

ถ้าแค่จะมาเขียนออริโลกส่วนตัวก็ไม่จำเป็นต้องมากันที่คนอื่นใช่ไหม

- ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

นอกเหนือจากประโยคคำพูดแล้ว ขอให้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง

คุณอาจจะพลาดเพราะความไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีคนบอกแล้วขอให้แก้ด้วย

- หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาแชท ภาษาแอ๊บแบ๊ว และการนำเสนอที่ทำให้ยากต่อการอ่าน

*** แม้ว่าจะใช้ภาษาวิบัตินอกส่วนเนื้อหา อาทิใช้ในตอนตอบคอมเม้นต์

แต่การพูดคุยด้วยภาษาวิบัติมีผลต่อการรับสมัครพอสมควร (ส่งผลต่ออารมณ์คนอ่าน)

- อ่านรายละเอียดที่ผมอธิบายไปแล้วให้เข้าใจก่อนที่จะถาม

เป็นการแสดงความใส่ใจ เพราะต่อไปจะมีอะไรที่คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกมาก

แต่หากมันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ผมก็ยินดีที่จะตอบเพื่อความชัดเจนครับ

-มีอะไรขัดข้องในใจ อย่าเก็บไว้ ขอให้บอกกัน

</li>