FANDOM


Fรายชื่อคุณครูโรงเรียนลูกบาศก์Edit

ครูรุ่นที่ 1 (2551)

- 001 นายอนิวรรต วสุธาธาร (ครูเคน) -- แนะแนว ** ลาออกแล้ว (สอนถึงปีการศึกษา 2552)

- 002 นายวิรัล ศิลป์ดำรงวงศ์ (ครูมิว) -- ดนตรี

- 003 นายจอมฟ้า มาฆะ (ครูสายฟ้า) -- ฟิสิกส์ ม.4

- 004 นางสาวกฤตกาญจน์ ศารวงศ์ (ครูกฤต) -- คหกรรม

- 005 นายดารันตร์ จันทร์สถิตย์ (ครูรันตร์) -- ห้องสมุด

- 006 นายปุณยนันต์ ศศบดี (ครูปราบ) -- ภาษาญี่ปุ่น ** ลาออกแล้ว (สอนถึงปีการศึกษา 2552)

- 007 นพ.สิทธิโชค โล่ห์จินดา (หมอโชค) -- สุขศึกษา

- 008 นายภานุรัตน์ วิวัฒนวงศกุล (ครูซัน) -- คณิตศาสตร์ ม.4

- 009 นาวสาวนัชชา อสรวิรุณ (ครูไม) -- ศิลปะ

- 010 นายกันต์กวี รวีเรืองรอง (ครูกวี) -- ภาษาอังกฤษ ม.4

- 011 นายก้าวกาญจ์ เล็งไกรศร (ครูเอซ) -- คอมพิวเตอร์

- 012 นายมุนินทร์ เพชราวงศ์ (ครูปราชญ์) -- ภาษาไทย ม.4

- 013 นายเมษา อนันตเวทย์ แม๊คโดเว็ล (ครูเล) -- สังคมศึกษา ม.4

- 014 นางเอมิกา เจนภพ อาเมะมิยะ (ครูเอม) -- ภาษาสเปน

- 015 นายภัทรพงษ์ กิตติก้องขจร (ครูพัด) -- ชีววิทยา ม.4

- 016 นางสาวควอเทียม ออกซาไรด์ (ครูอุนอุน) -- เคมี ม.4


ครูรุ่นที่ 2 (2552)

- 017 นายโชติช่วง ชัชวาล (ครูโช) -- คณิตศาสตร์ ม.5

- 018 นางสาวนัดดาวดี แซ่ตั้ง (ครูนัด) -- ภาษาฝรั่งเศส

- 019 นางสาวอาทิตยา เตชะกาญจนาพร (ครูอีฟ) -- ภาษาอังกฤษ ม.5

- 020 นายนพกร รัศมิ์อรุณ (ครูกลอง) -- สังคมศึกษา ม.5

- 021 นางศศิธราภรณ์ บรุห์น วชรินทร์ (ครูชา) -- ปรัชญา

- 022 นายคมเดช ตุลยาเดชานนท์ (ครูคมเดช) -- พลศึกษา

- 024 นางสาวเอกธิดา แจ่มกรุณา (ครูเอก) -- ภาษาไทย ม.5


ครูรุ่นที่ 3 (2553)

- 025 นายอาเนช ศรีสุวรรณ (ครูโอ) -- สังคมศึกษา ม.6

- 026 นายเอกภพ สุริยวงศ์ (ครูเอิร์ธ) -- โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ


ครูรุ่นที่ 4 (2554)

- 027 นางสาวกชมน ศรวณีย์ (ครูกช) -- ภาษาอังกฤษ (วรรณกรรม)

รวมลิงก์ภาพวาดครูEdit

ครูรุ่นที่ 1: #1 #2 #3 #4 #5 #6

ครูรุ่นที่ 2: #1 #2 #3

ครูรุ่นที่ 3: #1

ครูรุ่นที่ 4:


ข้อมูลทั่วไปEdit

- ครูโรงเรียนลูกบาศก์ เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง (ชาย 17 หญิง 7 ไม่รวมครูที่ลาออกไปแล้ว) ซึ่งต่างจากโรงเรียนส่วนใหญ่

- ครูที่อาวุโสที่สุดคือ ครูชา รองลงมาคือครูคมเดช ส่วนครูปราชญ์อายุน้อยที่สุด

- เรียงอายุคุณครูตามลำดับ ดังนี้

ครูชา (27/02/2507) > ครูคมเดช (09/07/2508) > ครูเอม (21/06/2521) > ครูเอก (10/05/2522) > ครูเล (09/01/2523) > หมอโชค (13/02/2523) > ครูพัด (07/07/2525) > ครูอุนอุน (31/10/2525) > ครูไม (11/11/2525) > ครูมิว (21/12/2525) > ครูเอซ (24/02/2526) > ครูเคน (09/03/2526) > ครูสายฟ้า (16/07/2526) > ครูกวี (19/09/2526) > ครูซัน (18/12/2526) > ครูอีฟ (27/01/2527) > ครูโอ (11/03/2527) > ครูเอิร์ธ (20/09/2527) > ครูกช (02/12/2527) > ครูโช (21/08/2528) > ครูปราบ (13/09/2528) > ครูปราชญ์ (31/12/2528)

- ครูที่แต่งงานแล้ว ได้แก่ ครูชา ครูคมเดช และครูเอม

- ครอบครัวตัว อ ในห้องพักครู ได้แก่ ครูเอม, ครูเอก, ครูอุนอุน, ครูเอซ, ครูอีฟ, ครูโอ และครูเอิร์ธ

- ครูชาเป็นเพียงครุคนเดียวที่เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ครูท่านอื่นไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์เลย

- เกือบครึ่งของบุคลากรครู สวมแว่น

- ก๊วนสงครามชิงขนมแม่ครูเอม ได้แก่ ครูรันตร์, ครูปราชญ์, ครูพัด, ครูซัน, ครูสายฟ้า, ครูโช, ครูเอิร์ธ และครูอีฟ

- ครูที่มีโต๊ะทำงานอีกตัวนอกจากในห้องพักครู ได้แก่ ครูสายฟ้าและครูเอิร์ธ (หอสังเกตการณ์) ครูรันตร์ (ห้องสมุด) หมอโชค (ห้องพยาบาล) ครูเอซ (ห้องคอมพิวเตอร์) ครูกฤต (ห้องคหกรรม)

- ปัจจุบัน ผังห้องพักครูยังคงเป็นปริศนา เหมือนโต๊ะครูจะขยับเรื่อยๆ ไม่มีตำแหน่งแน่ชัด

- ห้องพักครูของโรงเรียน เป็นห้องพัดลม เปิดหน้าต่าง แต่ไม่เคยมีครูคนไหนบ่นอากาศร้อน หรือเดินไปปิดหน้าต่างเวลาฝนตกเลย

- ครูที่นี่จะมีการบ้านอย่างหนึ่ง โดยครูรุ่น 1 ทุกคนจะมีกระบองเพชรประจำตัว แต่ครูรุ่นหลังๆมาจะมีหรือไม่มีก็ได้

- ชั้นวางต้นกระบองเพชรอยู่ริมหน้าต่าง เมื่อก่อนเคยมีตุ๊กตาไล่ฝนสองตัวแขวนคู่กัน ปัจจุบันไม่มีแล้ว

- ชั้นวางต้นกระบองเพชรจัดแบบชั้นวางตุ๊กตาฮินะมัทสึริของญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันชั้นบนสุดยังคงว่างอยู่ และอาจเป็นเช่นนั้นต่อไป

- สถานที่สวีท (?) ที่ปรากฏบ่อยของเหล่าครู คือ ศาลาริมน้ำ (คุณคิโย*ครูเอม หมอโชค*ครูกฤต เป็นต้น)

- สำหรับเรื่องความสูง, ข้อมูลการศึกษา, อาชีพเดิม และอาชีพเสริม ของคุณครูโรงเรียนลูกบาศก์ สามารถไปดูได้ที่ เอนทรี่นี้

- ครูวิชาวิทย์ที่นี่หามีปกติไม่ ครูสายฟ้า (โลลิค่อน คุกๆๆ) ครูอุนอุน (จั๋งซี่มันต้องหลอน) ครูพัด (หนอนมิวแตนท์) ครูเอิร์ธ (สาวแว่นสุดยอด)

- หากอยากรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไร ให้สังเกตครูวิชาคณิต (เนคไทครูซัน และเสื้อครูโช สีตามวัน)

- ครูชา, ครูคมเดช, ครูเอก เป็นครูที่ไม่สามารถ "เสื่อม" ได้จริงๆ

ข้อมูลรายบุคคลของครูEdit

ครูเคนEdit

- สำหรับนิสัยเสียของครูเคนที่รู้ๆกันอยู่ คือ “เกลียดฝน”

- ชอบดื่มมอคค่า ติดคุ้กกี้ และสนใจงานของฮารุกิ มุราคามิ นักเขียนชาวญี่ปุ่น (เพราะผู้หญิงที่ครูเคนเคยตกหลุมรัก)

- ครูเคนทำงานpart time ในแผนกจิตเวชที่โรงพยาบาลเอกชนย่านสีลมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงกะบ่าย ตั้งแต่13.00-19.00 น.

- ฉายาที่ครูเคนได้รับคือ "มหาราชา" ได้ฉายามาจากการโหวตของเหล่า ผปค. (เนื่องจากความโฮสต์??)

- ครูเคนเคยเป็นคู่คนสำคัญกับครูปราบ

- ปัจจุบันครูเคนเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่น

ครูมิวEdit

- ครูมิวเป็นโรคกลัวที่แคบ (Stenophobia)

- ครูมิวเสียคุณแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ ทำให้มีอดีตฝังใจเกี่ยวกับรถยนต์

- Keyword ของเขาเคยมีคำว่า "เกะสูงศักดิ์" (??)

- สิ่งที่เขาอยากทำจะทำให้ได้คือ.. การตั้งวง Orchestra ของตัวเอง

- ตอนแรก ผปค.ครูมิวจะส่งลุกชายมาทำงานในโรงอาหาร (สังเกตได้จากผ้ากันเปื้อนใน DB1)

- การแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ครูชาย ในกีฬาสีปี 2551 ครูมิวว่ายน้ำไปสูดอากาศหายใจไปทุก 4 จังหวะการจ้วงน้ำประหนึ่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดูด อัด ระเบิด คาย (ปกติท่าฟรีสไตล์เขาหายใจกันช่วงตะแคงหน้าเท่านั้น)

ครูสายฟ้าEdit

- ครูสายฟ้าสนิทกับน้องสาวมากจนหลายคนเข้าใจผิดว่าครูสายฟ้าชอบน้องสาวตัวเอง

- ลักษณะภายนอกเด่นๆของเขาคือ ผมทอง จอนสายฟ้า และเขาเป็นครูคนเดียวที่เป็นลูกครึ่ง (ไทย-อิตาลี)

- ครูสายฟ้าเป็นชาวโลลิค่อน สายน้องสาว

- แม้ครูสายฟ้าจะคอแข็ง แต่หากเขากินไอติมกับโค้กติดต่อกัน เขาก็เมาจนสามารถเดินไปเต้นไก่ย่างไปได้

- ครูสายฟ้าและครูเอิร์ธรู้จักกันในค่ายดาราศาสตร์ ตั้งแต่สมัยมัธยม และเคยแข่งกันจีบสาวดุ้น

- เป็นคนเดียวในโรงเรียนลูกบาศก์ที่ตั้งฉายาให้ครูเอิร์ธว่า "โลกน้อย"

ครูกฤตEdit

- ข้อมูล DB1 ดูได้ที่เอนทรี่นี้ (ลิงก์ DB1 ในเพจคิวบิกของบลอกครูกฤตเสียครับ)

- ครูกฤตกลัวความสูง (เป็นลมง่าย)

- บาร์ริสต้าอันดับ 1 ในห้องพักครู

- ในกีฬาสีปี 2551 ครูกฤตลงแข่งว่ายน้ำครูหญิง แต่เป็นตะคริวจนจมน้ำ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ "สระน้ำเชื่อม" หลังหมอโชคกระโดดลงไปช่วยต่อหน้าครูและนักเรียน

-มักทำขนมมาเผื่อแผ่คนในโรงเรียนเสมอ

-แอบมีนิสัย ชอบแกล้งหมอโชคเวลาหลับ(โดยมีหมอกั๊ซหนุนหลัง?)

-ครูกฤตเกลียดผักชีและลูกเกด

ครูรันตร์Edit

- หากครูรันตร์อยู่ในโลกส่วนตัวหรืออยู่ในวงโอตาคุจะรั่วเต็มที่

- หากใครมาโรงเรียนแล้วแวะเข้าห้องสมุดแต่เช้า อาจได้เห็นครูรันตร์เต้นไปจัดหนังสือไป

- เป็นสาวกในสายพลังโอตาคุแทบทุกลัทธิ (ยกเว้นสายพลังเค โชตะ โลลิ และลุง)

- ครูรันตร์เป็นแหล่งดึงดูดผีชั้นเยี่ยม

-ครูรันตร์เคยเจอครูอีฟในงานคอสเพลย์ แต่จำไม่ได้ เพราะแต่งคอสอยู่

-ชอบของหวานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขนมหวานแม่ครูเอม

-มีความสัมพันธ์กับครูเอมแบบยาย - หลาน

ครูปราบEdit

- ถึงแม้ครูปราบจะเป็นผู้ชาย แต่คำนำหน้าชื่อจริงในทะเบียนครูของทางโรงเรียนกลับเป็น "นางสาว" จนกระทั่งปีการศึกษาสุดท้ายที่ครูปราบทำงานที่นี่ จึงค่อยได้แก้เป็น "นาย"

- สมัยครูปราบเรียนอยู่ ม.ปลาย เพื่อนๆเรียกเขาว่า "ไอ้ศศ (สด)"

- ก่อนที่จะมาเป็นครู เขาไม่เคยคิดจะทำงานอาชีพนี้มาก่อน และกะว่าจะสมัครเป็นล่ามในบริษัทเอกชน แต่พี่สาวฝาแฝดกลับอุบัติเหตุ ครูปราบเลยมาสัมภาษณ์งานแทนและได้มาเป็นครูที่โรงเรียนนี้

- ต่อให้เขาอ่านนิยายวัยใสสีลูกกวาดหวานจ๋อยบนรถเมล์ ครูปราบก็ "ไม่แคร์สื่อ"

- อย่าทักว่าครูปราบ "น่ารัก" หรือเหมือน "ผู้หญิง" มิฉะนั้นคุณจะได้รับรังสีมาคุเต็มที่

- ปัจจุบัน ครูปราบไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

หมอโชคEdit

- อย่าแอบกินคุกกี้ฝีมือครูกฤตในห้องพยาบาล เพราะไทย (นักเรียนรุ่น 1) และโดนหมอโชคแก้เผ็ดด้วยแอลกอฮอล์

- เป็นอีกหนึ่งครูที่ขี้แกล้ง แบบเนียนๆ

- เป็นครูสุขศึกษาที่เป็น "แพทย์" จริงๆ ซึ่งพบกรณีนี้ได้ยาก

- มีของชอบคือ เค้กช็อคโกแล็ตและกาแฟอุ่นๆ และมีจุดอ่อนเรื่องของกินคือ ลูกเกด

- หากเป็นไปได้ อย่าป่วยหรือเจ็บตัวในวันพุธ เพราะเป็นวันที่ทั้งหมอโชคและหมอกั๊ซอยู่ห้องพยาบาล (วันอันตราย?? อ้างจากเอนทรี่นี้)

- วิธีการหลอกถามหมอโชคที่ดีที่สุด คือรอให้หมอโชคยุ่ง/คิดเรื่องอื่นอยู่แล้วหลอกถามไปหรือไม่ก็ช่วงกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นหมอโชคจะตอบมาแบบไม่ค่อยรู้ตัวว่าพูดอะไรไปบ้าง

ครูซันEdit

- เป็นคนวีนแตกง่ายมาก พอวีนแตกแล้วของที่อยู่รอบตัวสามารถเป็นอาวุธบินได้หมด เช่น แปรงลบกระดาน ชอล์ก

- ของแบรนด์เนมที่ครูซันชอบมากที่สุดคือ Dior

- เกมโปรดของครูซัน คือ Winning

- จุดอ่อนของเขาอยู่ที่ "แมว" แต่เป็นเจ้าของ "เจ้ารถไฟ" (??)

- หากวันไหนมาโรงเรียนสาย แสดงว่าคืนนั้นมีบอล

- ครูซันชอบทีมหงส์แดง (แต่ก็ไม่ได้เกลียดทีมปีศาจแดงแต่อย่างใด)

- อย่าส่งโพย ส่งซิกกันเมื่อครูซันอยู่ เพราะเขาเป็นพวกหูไวตาไว

- ใส่เสื้อสีตามวัน

- มีจุดเด่นคือ ที่คาดผมกับกิ๊บ

ครูไมEdit

-ครูไมมีความฝันที่วาดรูปให้ครบหมื่นรูป

-ครูไมกลัวแมลงสาบ


-ครูไมมีศิลปินที่ชอบคือลีโอนาโด ดาวินชี


-ครูไมพกดินสอติดตัวไว้เสมอเพื่อที่เวลาอยากวาดอะไรขึ้นมา


-ครูไมมีแมวชื่อว่า “เจ้ารถไฟ” ซึ่งอันที่จริงเป็นของครูซัน ที่ไม่ถูกกับแมว(?)


-เป็นคนขี้แกล้ง ยิ่มอารมณ์เสียยิ่งแกล้งหนักกว่าเดิม


-มีพี่ชายฝาแฝด ชื่อว่า โย


-ครูไมชอบที่สูง


-ครูไมชอบกาแฟ และชอบวาดรูปศิลป์ในแก้วลาเต้

-มีปัจจัยสามอย่างที่ทำให้ครูไมช็อกจนถึงขั้นหน้าซีด คือ... "ฝนตกหนัก" "ถนนลื่น" และ "อุบัติเหตุทางรถยนต์" ต้องเกิดพร้อมกัน ถึงจะมีผลต่อครูไม อีกทั้ง หากเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีคนตาย ครูไมจะช็อกหนัก แต่ยังคุมตัวเองอยู่ และจะรีบหาที่นั่งทันที เพราะถ้ายืน อาจจะล้มหรือเป็นลมได้ครูกวีEdit

- ข้อสอบครูกวีอาจเป็นฟิควายในตัวได้ ด้วยฝีมือน้องสาวครูกวี

- ตอนมัธยมต้น ครูกวีเคยถูกจับแต่งชุดนักเรียนหญิง และน่ารักมากๆ


-ครูกวีสามารถพูดและเขียนได้สี่ภาษา (ไทย อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส) และสามารถพูดภาษาเดนมาร์กได้


-แพ้อากาศหนาว เคยเป็นมากจนเสียงหาย แต่กลับโดนครูเอซแกล้ง


-ครูกวีเป็น “ไบ”


-เป็นคนซุ่มซ่าม ทำตัวเองบาดเจ็บได้ไม่ต่ำกว่าวันละสามครั้ง


-ครูกวีกลัวผีระดับโคม่า ขึ้นลิฟท์ในที่โหวงเหวงคนเดียวก็ไม่ได้แต่เป็นคนที่เจอเหตุการณ์ลึกลับบ่อยกว่าชาวบ้านเค้า


-ครูกวีไม่ชอบหนอนของภัทรพงษ์ กิตติก้องขจร (ครูพัด) >> ต้องของครูพัดเท่านั้น


-ถ้านอนไม่พอมากๆ จะเกิดอาการ "เมา" ได้ คือจะพูดจาไม่รู้เรื่องไปเลย

ครูเอซEdit

-เวลาโมโหหรือหงุดหงิดมาก ๆ จะด่าเก่งกว่าแม่ค้าตลาดไท

-ของชอบครูเอซคือ ข้าวมันไก่ไม่หนัง!, ชาเขียวโออิชิ รสข้าวญี่ปุ่น แบบไม่แช่เย็น และทุสิ่งที่เกี่ยวกับแมว(สาวหูแมวด้วย?)


-ครูเอซกลัว ผู้หญิง + ที่แคบ = มือไม้สั่น คิดอะไรไม่ออก เหงื่อแตกพลั่ก (ต้องมาแบบคอมโบเท่านั้น)


-คำพูดติดปากของครูเอซคือ "ช่างเถอะ", ".......... (พูดอธิบายยาวยืด) มั้ง", "ไร้สาระ", "อืม....", "ลมพัดเย็นดี"

ครูปราชญ์Edit

- ลองเสิร์ฟกาแฟขณะครูปราชญ์เล่นรูบิกอยู่ คุณอาจเห็นอาการ "เมา" กาแฟ และการ "เล่น" รูบิกรูปแบบใหม่

- เป็นบุคคลเดียวในโรงเรียนที่มีความสูงเกิน 190 เซนติเมตร

ครูเอมEdit

-เป็นพวกGreen Thumb ปลูกต้นอะไรก็ขึ้นงอกงามดี แม้ไม่ทำตามหลักที่ถูกต้องก็ตาม

-สเป็กหนุ่มในฝันของครูเอม คือ ฮอราชิโอ้ เคน จากCSI: MIAMI

-ครูเอมใส่เสื้อผ้าแขนยาวและกระโปรงยาวตลอดเพื่อปิดบังแผลเป็นที่แขนและขาที่เกิดจากการโดนหมาจรจัดรุมกัดตอนเด็กๆ

-ครูเอมกลัว “สุนัข” มากๆ ถึงแม้จะตัวเล็กแค่ไหน ก็เข้าใกล้ได้แค่ระยะ 100 เมตร -ครูเอมกลัว รวินท์ ชยานุรักษ์ - ครูเอมจะพยายามอยู่ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ -ครูเอมแพ้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

-เป็นหนึ่งในบุคลากรครูที่แต่งงานแล้ว

ครูเลEdit

- คู่ครูเล*หนูไอที่เสี่ยงคุกนี่ยังไม่แน่ใจว่าออฟฟิเชียลหรือไม่

- ครูเลเคยให้ F วิชาสังคม ม.4 ยกห้องมาแล้ว (ตอนรุ่น 1) โดยที่เจ้าตัวเข้าใจผิดว่า F หมายถึง เกรดสี่

- อย่าให้ครูเลออกข้อสอบแบบตัวเลือก กขคง

ครูพัดEdit

-

ครูอุนอุนEdit

- ใครที่เคยดูจูออนแล้ว อาจได้ดูฟรีๆอย่างใกล้ชิดในคาบเรียนของเธอ

- ครูอุนอุนเคยอัพเกรดความสวยจนครูกวีตกตะลึงมาแล้ว

ครูโชEdit

- ครูโชเคยมีแฟนเป็นผู้ชาย

ครูนัดEdit

-

ครูอีฟEdit

- โต๊ะครูอีฟ คือ คลังขนมหวานแบบ Unlimited

- ครูอีฟเป็นจอมอ้อนของห้องพักครู

- ครูอีฟมีความชอบส่วนตัว คือ หนุ่มแว่นและของน่ารัก

- ครูอีฟมีปมเรื่อง "ความไม่แน่นอน(ไม่ยั่งยืน)ของความรัก"

- กลัวเสียงตวาด/ตะโกน/เสียงทะเลาะกันเข้าขั้น Phobia คือ จะขาแข็ง หน้าซีดและเป็นลมในที่สุด

- กลัวหนูและแมลงเกือบทุกชนิด

- มีจุดอ่อนเรื่องของกิน คือ แตงกวา ใครอย่าเอามาใกล้เชียว

- เป็นครูที่ถูกนักเรียนเข้าใจผิดว่าเป็นรุ่นพี่บ่อยที่สุด (อ้างอิงจาก DB ความสัมพันธ์กับคุณครู ของเด็กหลายๆคน)

- นับแต่ปีการศึกษา 2553 มา(พร้อมๆกับการเข้ามาของครูวิทย์คนหนึ่ง) ขึ้นชื่อว่าเป็นครูที่ดึงดูดอุบัติเหตุมากที่สุด

- จากข้อบน ครูอีฟไปห้องพยาบาลบ่อยจนความสัมพันธ์กับ ครูหมอโชคเปลี่ยนจาก เกร็งและเกรง >> ที่ปรึกษา

ครูกลองEdit

- จนถึงปัจจุบัน ครูกลองก็ยังไม่มีเรื่องราวในโรงเรียนลูกบาศก์เลย

- ชอบใส่สูทดำเหมือนมาเฟียอยู่ตลอด ไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือไม่ก็ตาม ดูแลเสื้อสูทดีกว่าดูแลตัวเองอีก

- เป็นพวกเกลียดชาวโลลิค่อน (ตรงข้ามกับครูสายฟ้า)

- ครอบครัวและญาติของเขาเป็นมาเฟีย แต่ไม่มีใครในโรงเรียนที่รู้เรื่องนี้

-วันมาสัมภาษณ์ ครูกลองนอนในเตนท์ที่สนามโรงเรียน(?)

ครูชาEdit

- คุณป้าผู้ใจดีและอ่อนโยนแห่งห้องพักครู

- คำพุดติดปากของครูชา "ลูก", "นึกภาพออกไหม??"

- สิ่งที่ทำให้ครูชาโกรธได้ คือ ความไร้เหตุผล อคติ และการปิดกั้น เธอจะเถียงแบบสุดใจขาดดิ้น

- การเีถียงของเธอ คือการโจมตีช่องโหว่ทางเหตุผลของอีกฝ่าย และถามคำถามเชิงรุกจนกว่าอีกฝ่ายจนปัญญาจะอธิบาย

- ความสามารถพิเศษด้านดนตรี คือ ครูชาสามารถเล่นฟลุ้ท เชลโล่ และขับร้องเสียงโคโรลาทูลา หรือโซปราโน

- เป็นครูที่พูดได้มากภาษาที่สุด (ไทย อังกฤษ ฟินนิช นอร์วิเจียน จีน)

- ครูชามีชื่อเล่นอีกชื่อว่า "ซาช่า" ชื่อนี้ได้มาตอนเรียน ป.โทที่นอร์เวย์ เพราะพื้นเพหญิงไทยถูกสอนให้พูดน้อย รักษามารยาท จึงถูกมองว่าทำตัวเหมือนเจ้าหญิง (ซาช่ามาจาก "Alexandra" ซึ่งเพื่อนๆมองว่าคล้ายชื่อจริงของครูชา) ซึ่งชื่อ "ซาช่า" เป็นที่นิยมในรัสเซีย และชาวยุโรปมองว่าเป็นชื่อที่ดูหรูหราเหมือนเจ้าหญิง

ครูคมเดชEdit

- เป็นบุคคลแรกที่ทำให้เกิดอิมแพค "ลัทธิลุง" ในหมู่ ผปค.

- ภาพรวมคือ ลุงหน้าดุ แต่จริงๆแล้วใจดีคนหนึ่ง

- ครูคมเดชเป็นหนึ่งในครูที่สังเกต/ประเมินคนได้เก่งมาก

- เป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงยากที่สุดในโรงเรียนคนหนึ่ง (อารมณ์ดียาก อารมณืเสียก็ยาก)

- หนึ่งในบุรุษหน้าเข้มที่ชอบแมว (อีกรายคือ แสง นักเรียนรุ่น 4)

- มีเบื้องหลังเรื่องครอบครัวที่เศร้าพอสมควร

- เคยเลี้ยงและคุ้นเคยกับช้าง

- พูดภาษาปกากะญอได้ และรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยงเป็นอย่างดี

- มีความคิดว่า สักวันจะกลับไปสอนที่โรงเรียนบนดอยอีก และจะใช้ชีวิตบั้นปลายที่นั่น

ครูเอกEdit

- เป็นครูที่สวยสง่าพรากอนที่สุดในโรงเรียน และเป็น Perfectionist ตัวแม่

- เธอเคยตะโกนแนะนำตัวต่อนักเรียนจากกลางสนาม พร้อมโพสท่าอย่างสวยงาม

- หนึ่งในสิ่งที่ครูเอกกลัว คือ การขึ้นคาน และการแต่งงาน (กลัวการได้คู่ชีวิตที่ไม่ดี)

- ครูเอกเคยทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครในโรงเรียนลูกบาศก์จำได้ (นอกจากพลอย (นักเรียนรุ่น 1) ที่เคยทักว่าคุ้นๆ)

- ถึงครูเอกจะเห็นผ้าพันคอแอร์เมสราคาหลักหมื่นของเธอ ผูกคอกิ้งก่าของนินเป็นโบว์ เธอก็หาได้ตกใจแต่อย่างใด และยังว่าเจ้าก่าดูน่าเอ็นดูขึ้น

ครูโอEdit

- ผปค.ครูโอ ก็คือคนเดียวกันกับ ผอ.โรงเรียนลูกบาศก์ และ ผปค.ภูมิและวิ (นักเรียนรุ่น 1)

- หากครูโอได้พูดเรื่องที่ชอบ (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของเก่า) หรือเริ่มรู้สึกสนุกขึ้นตอนสอน อาจได้เห็น "ฟ้าคำรน" ในรูปแบบของตัวบุคคล

ครูเอิร์ธEdit

- กำลังผลักดัน "วิ" (นักเรียนรุ่น 1) ให้ไปต่อในสาขาชีวดาราศาสตร์ เพราะเห็นว่าเจ้าตัวสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาว

- เป็นครูคนเดียวที่ใส่ชุดพื้นเมืองมาโรงเรียนทุกวันศุกร์ และลงข้อสอบในบลอก (ยังคงดองเฉลยข้อสอบมาจนถึงทุกวันนี้)

- งานอดิเรกอย่างหนึ่งของครูเอิร์ธ คือ การตีกลองพื้นเมืองเอเชีย โดยกลองที่เขียนถึงไปแล้วเป็นกลองของเกาหลี (กลองโมดึมบุก, รำกลองจังโก และกลองแดบุก) ส่วนกลองอื่นๆที่เคยเอ่ยถึงบ้างคือ กลองสะบัดชัย (ตอนครูเอิร์ธสอนครูโอตีกลองชนิดนี้)

- เห็นยิ้มๆชิวๆใจดี แต่ก็แอบโหดตอนออกข้อสอบ และเกรดของนักเรียนในวิชาที่เขาสอนมักกองที่เกรด 3

- ปมด้อยสำคัญของครูเอิรืธคือ โรค "ต้อหิน" ที่ตาทั้งสองข้าง ซึ่งทำให้เขาต้องผ่าตัดตาทุก 2-3 ปี หวาดกลัวที่ตนเองจะตาบอดในอนาคต และปิดบังคนรอบข้างเรื่องนี้ เพราะไม่อยากเป็นภาระ หรือถูกดูถูก (ในโรงเรียนลูกบาศก์ มีเพียงหมอโชคกับหมอกั๊ซเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ ส่วนครูอีฟเริ่มระแคะระคายแล้ว)

- หากใครไปท้องฟ้าจำลองเอกมัยช่วงเสาร์-อาทิตย์ อาจเจอครูเอิร์ธทำงานเป็นผู้บรรยายในห้องฉายดาวที่นั่น

- ผลไม้อร่อยๆในห้องพักครูมักมาจากครูคนนี้ (เพื่อนบ้านครูเอิร์ธเป็นแม่ค้าขายผลไม้ในตลาดน้ำ)

- ตามข้อมูลของครูเอิร์ธบอกว่าเขาไร้ศาสนา แต่เจ้าตัวดันไปบวชพระนานสองเดือนครึ่งช่วงซัมเมอร์ 2554

- จุดอ่อนของเขา คือ กระเทียม (ถ้าเจอในจานอาหารจะเขี่ยออกไป ไม่ถึงกับมีอาการแพ้) และเลือด/การผ่าตัด

ครูกชEdit

-