FANDOM


ผู้ก่อตั้งชมรม Edit

[5107] นายรักษ์ เสถียรลีลาลาศ (ฟาน)

เอนทรี่ก่อตั้งชมรม

เอนทรี่ก่อตั้งชมรม (อัพเดท 2556)

วัตถุประสงค์ของชมรม Edit

 • เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ให้มีความแข็งแรง
 • ได้ศึกษาความสำคัญของการออกกำลัง
 • ได้ศึกษาความสำคัญของศิลปะการต่อสู้

รายละเอียดของชมรม Edit

 • ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบและการออกกำลังที่ถูกต้อง
 • วอร์มอัพร่างกาย
 • ฝึกฝนกิจกรรมชมรม
 • วอร์มดาวน์ร่างกาย
 • ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน
 • ทำความสะอาดที่ฝึก

ผลงานประจำชมรม Edit

เทอม 1 Edit

ชื่อผลงาน - พัฒนาการ

รายละเอียด

 • จบท่าเบสิคในการเคลื่อนไหว

เทอม 2 Edit

Cubic Open House

รายละเอียด

 • การแสดงรำKATAของสมาชิกชมรม

สถานที่ตั้งชมรม Edit

 • อาคารกีฬาในร่ม : ห้องซ้อมศิลปะป้องกันตัว (ที่ปูพื้นแล้ว)

หมายเหตุ Edit

Uniform Edit

 • ไม่บังคับในการซื้อชุด หรือลักษณะเครื่องแบบ แต่ควรเป็นชุดที่ง่ายต่อการทำกิจกรรม เช่น เสื้อยืด กางเกงวอร์ม เป็นต้น

สมุดพกประจำตัว Edit

 • มีสมุดบันทึกพัฒนาการฝึกซ้อม และบันทึกการเลื่อนระดับ

สมาชิกชมรม Edit

ปีการศึกษา 2552 Edit

หัวหน้าชมรม

 • [5107] นายรักษ์ เสถียรลีลาลาศ (ฟาน)

รองหัวหน้าชมรม

 • [5109] นางสาวซาจิ อิชิเกะ (ไอริน)

สมาชิกชมรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 • [5106] นางสาวพนมกร เลค (ฮุย)
 • [5121] นางสาวติชิลา ธาราประเสริฐ (มินท์)
 • [5127] นายอุทิศฐาน อู่วิรุฬย์ (กิ๊ฟ)
 • [5128] นายต้นน้ำ พรรังสรรค์ (ต้นน้ำ)
 • [5134] นายกนต์ธร นราโชติ (ธร/เปลว)
 • [5148] นายรวินท์ ชยานุรักษ์ (วินด์)

ปีการศึกษา 2553 Edit

หัวหน้าชมรม

 • [5107] นายรักษ์ เสถียรลีลาลาศ (ฟาน)

รองหัวหน้าชมรม

 • [5109] นางสาวซาจิ อิชิเกะ (ไอริน)

สมาชิกชมรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 • [5106] นางสาวพนมกร เลค (ฮุย)
 • [5121] นางสาวติชิลา ธาราประเสริฐ (มินท์)
 • [5127] นายอุทิศฐาน อู่วิรุฬย์ (กิ๊ฟ)
 • [5128] นายต้นน้ำ พรรังสรรค์ (ต้นน้ำ)
 • [5134] นายกนต์ธร นราโชติ (ธร/เปลว)
 • [5148] นายรวินท์ ชยานุรักษ์ (วินด์)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 • [5209] นางสาวปันรัก พันธนศิลป์ (รัม)
 • [5224] นายอดิศร แซ่ลี้ (ปาท่องโก๋)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 • [5314] นายอินทรพล แสงวัชร (อิน)
 • [5315] นายเพียงพิทักษ์ หวังวิชา (เพียง)
 • [5316] นางสาวฐมิตา แซ่วาน (เต้าฮวย)

ปีการศึกษา 2554 Edit

หัวหน้าชมรม

 • [5209] นางสาวปันรัก พันธนศิลป์ (รัม)

สมาชิกชมรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 • [5224] นายอดิศร แซ่ลี้ (ปาท่องโก๋)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 • [5305] นายอชิระ เชษฐ์ตระกูลวงศ์ (ไข่หวาน)
 • [5314] นายอินทรพล แสงวัชร (อิน)
 • [5316] นางสาวฐมิตา แซ่วาน (เต้าฮวย)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 • [5401] นางสาวกัญญ์ดา มัย (กัญ)

ปีการศึกษา 2555 Edit

หัวหน้าชมรม

 • [5314] นายอินทรพล แสงวัชร (อิน)

สมาชิกชมรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 • [5305] นายอชิระ เชษฐ์ตระกูลวงศ์ (ไข่หวาน)
 • [5315] นายเพียงพิทักษ์ หวังวิชา (เพียง)
 • [5316] นางสาวฐมิตา แซ่วาน (เต้าฮวย)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 • [5401] นางสาวกัญญ์ดา มัย (กัญ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 • [5511] นางสาวนรรัตน์ พิชัยยุทธ (เนียร์)
 • [5520] นายเซียมซี เฟิง (ลูกพลับ)
 • [5521] นายทะเล ตะวันรอน (ทะเล)
 • [5523] นางสาวมายา เตวิชชาญ (ลูกไม้)

ปีการศึกษา 2556 Edit

หัวหน้าชมรม

 • [5511] นางสาวนรรัตน์ พิชัยยุทธ (เนียร์)

สมาชิกชมรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 • [5401] นางสาวกัญญ์ดา มัย (กัญ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 • [5523] นางสาวมายา เตวิชชาญ (ลูกไม้)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 • [5609] นางสาวกวิสรา วสุตราพิทักษ์ (นานะ)

ที่ปรึกษาประจำชมรม Edit

 • [P03] นายแกล้วกล้า อนันตกาล (พี่กล้า)