FANDOM


หมายเหตุ: จุดประสงค์หน้านี้ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่เริ่มเห็นภาพรวมของรุ่นสามอย่างคร่าวๆ นะคะ


รายชื่อนักเรียนรุ่นสาม


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้นEdit

 • นักเรียนรุ่นที่ 3 ของโรงเรียน เข้าเรียนในปี 2553
 • เป็นรุ่นที่มาพร้อมกับฉายา เสื่อมสะท้านภพ
 • คนที่เด็กสุดในรุ่นคือ เพียงพิทักษ์ แก่ที่สุดในรุ่นเป็น กาล
 • เปลี่ยนที่ตอนม.ห้าแล้ว คริสตัลยังคงนั่งติดกับเมฆ เช่นเดียวกับกรนั่งติดกับจริงใจ
 • ความสูงไล่เรียงตามลำดับ
เพียง = ไข่หวาน(184) > คริสตัล(174) > วรุณ(170) > กร = กาล(168) > เมย์(166) > นิน = เมฆ(164) > ใบแมงลัก = มะลิ(160) > อิน(159) > จริงใจ(157) > เมเปิล = ยาแนว(155) > เต้าฮวย(148)


ข้อมูลวันเกิดEdit

 • ตุลาคม 2537
 • เมเปิ้ล - 18 ตุลาคม
 • พฤศจิกายน 2537
 • นิน - 4 พฤศิกายน
 • กาล - 12 พฤศจิกายน
 • วรุณ - 18 พฤศจิกายน
 • ธันวาคม 2537
 • ไข่หวาน - 10 ธันวาคม
 • ใบแมงลัก - 12 ธันวาคม
 • กร - 21 ธันวาคม
 • กุมภาพันธ์ 2538
 • มะลิ - 25 กุมภาพันธ์
 • เมษายน 2538
 • เมย์ - 17 เมษายน
 • พฤษภาคม 2538
 • อิน - 8 พฤษภาคม
 • สิงหาคม 2538
 • เมฆ - 9 สิงหาคม
 • ตุลาคม 2538
 • จริงใจ - 13 ตุลาคม
 • พฤศจิกายน 2538
 • ยาแนว - 11 พฤศจิกายน
 • เพียง - 27 พฤศจิกายน
 • ธันวาคม 2538
 • เต้าฮวย - 4 ธันวาคม
 • คริสตัล - 12 ธันวาคม

ข้อมูลความสูงEdit

(อัพเดทข้อมูล เทอม1 ปีการศึกษา2554)

 • 184 cm.
 • ไข่หวาน
 • เพียง
 • 174 cm.
 • คริสตัล
 • 170 cm.
 • วรุณ
 • 168 cm.
 • กร
 • กาล
 • 166 cm.
 • เมย์
 • 164 cm.
 • เมฆ
 • นิน
 • 163 cm.
 • อิน
 • 160 cm.
 • ใบแมงลัก
 • มะลิ
 • 157 cm.
 • จริงใจ
 • 155 cm.
 • เมเปิ้ล
 • ยาแนว
 • 148 cm.
 • เต้าฮวย

สายการเรียนEdit

วิทย์-คณิต

ศิลป์-คำนวณ

ศิลป์-ญี่ปุ่น

 • จริงใจ
 • เมย์
 • เมฆ
 • คริสตัล
 • ใบแมงลัก
 • นิน
 • อิน
 • เพียง
 • กาล
 • กร
 • ยาแนว
 • เมเปิล
 • ไข่หวาน
 • วรุณ
 • มะลิ
 • เต้าฮวย

ผังที่นั่งEdit

ม.4Edit

กระดานดำ
 • วรุณ
 • เต้าฮวย
 • มะลิ
 • นิน
 • กาล
 • ไข่หวาน
 • กร
 • จริงใจ
 • เมเปิ้ล
 • ยาแนว
 • ใบแมงลัก
 • เพียง
 • เมฆ
 • คริสตัล
 • อิน
 • เมย์
ล็อกเกอร์

ม.5Edit

กระดานดำ
 • เมเปิ้ล
 • กาล
 • ยาแนว
 • วรุณ
 • ไข่หวาน
 • อิน
 • มะลิ
 • ใบแมงลัก
 • เมย์
 • นิน
 • เต้าฮวย
 • เพียง
 • จริงใจ
 • กร
 • คริสตัล
 • เมฆ
ล็อกเกอร์


ม.6Edit

กระดานดำ
 • ไข่หวาน
 • จริงใจ
 • ใบแมงลัก
 • เต้าฮวย
 • มะลิ
 • วรุณ
 • เมเปิ้ล
 • เพียง
 • ยาแนว
 • เมฆ
 • นิน
 • คริสตัล
 • กาล
 • เมย์
 • อิน
 • กร
ล็อกเกอร์

ตารางเวรประจำวันEdit

ม.4Edit

 • ไม่มีการจับฉลากเวรประจำวันในปีนี้

ม.5Edit

วันจันทร์
 • เมฆ
 • ใบแมงลัก
 • นิน
 • (ว่าง)
วันอังคาร
 • วรุณ
 • กร
 • มะลิ
 • (ว่าง)
วันพุธ
 • เมเปิ้ล
 • ไข่หวาน
 • คริสตัล
 • (ว่าง)
วันพฤหัสบดี
 • เมย์
 • ยาแนว
 • กาล
 • (ว่าง)
วันศุกร์
 • จริงใจ
 • อิน
 • เพียง
 • เต้าฮวย

ม.6Edit

วันจันทร์
 • ไข่หวาน
 • กร
 • มะลิ
 • (ว่าง)
วันอังคาร
 • จริงใจ
 • เมฆ
 • เต้าฮวย
 • (ว่าง)
วันพุธ
 • คริสตัล
 • ใบแมงลัก
 • วรุณ
 • กาล
วันพฤหัสบดี
 • เมเปิ้ล
 • เมย์
 • อิน
 • (ว่าง)
วันศุกร์
 • ยาแนว
 • นิน
 • เพียง
 • (ว่าง)

ตารางวิชาเลือก ชมรม และกีฬาสีEdit

ม.4Edit

ชื่อ วิชาเลือก1 วิชาเลือก2 ชมรม ตำแหน่ง กีฬาสี หน้าที่
เมเปิ้ล คหกรรม เทคโนโลยีฯ การ์ตูน สมาชิก เขียว
 • ว่ายน้ำ (กบ-หญิง)
 • ชักเย่อ
จริงใจ ห้องสมุด ศิลปะ โรงละครสร้างชีวิต สมาชิก ขาว
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ชักเย่อ
เมย์ ภาษาญี่ปุ่น1 ดนตรี โรงละครสร้างชีวิต สมาชิก เขียว
 • เชียร์ลีดเดอร์
 • วิ่งวิบาก (ผสม)
 • ชักเย่อ
เมฆ คหกรรม ศิลปะ ทำอาหาร สมาชิก ขาว
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ชักเย่อ
ไข่หวาน ภาษาญี่ปุ่น1 ศิลปะ โรงละครสร้างชีวิต สมาชิก เขียว
 • บาส (ชาย)
 • มวยทะเล (ชาย)
 • ชักเย่อ
คริสตัล ภาษาฝรั่งเศส1 ดนตรี รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก เขียว
 • เชียร์ลีดเดอร์
 • บาส (หญิง)
 • ชักเย่อ
ใบแมงลัก ภาษาญี่ปุ่น1 ศิลปะ การ์ตูน สมาชิก ขาว
 • ทำแสตน
 • ชักเย่อ
ยาแนว ภาษาญี่ปุ่น1 ศิลปะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก ขาว
 • บาส (ผสม)
 • ชักเย่อ
วรุณ คหกรรม ศิลปะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก ขาว
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • วิ่งวิบาก (ผสม)
 • ชักเย่อ
กร คหกรรม ศิลปะ โรงละครสร้างชีวิต สมาชิก เขียว
 • วิ่งวิบาก (ผสม)
 • ว่ายน้ำ (ชาย-กบ)
 • ชักเย่อ
กาล ภาษาเสปน1 ปรัชญา บ้านไร่เรือนรัก สมาชิก เขียว
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ชักเย่อ
มะลิ ภาษาญี่ปุ่น1 ปรัชญา ภาษาไทย สมาชิก ขาว
 • เชียร์หลีดเดอร์
 • วิ่งวิบาก (หญิง)
 • ชักเย่อ
นิน ภาษาญี่ปุ่น1 เทคโนโลยีฯ ทำอาหาร สมาชิก เขียว
 • มวยทะเล (หญิง)
 • ชักเย่อ
อิน คหกรรม ดนตรี คาราเต้ สมาชิก ขาว
 • คัลเลอร์การ์ด
 • บาส (ชาย)
 • ว่ายน้ำ (ชาย-ผีเสื้อ)
 • ชักเย่อ
เพียง ภาษาเสปน1 ปรัชญา คาราเต้ สมาชิก เขียว
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • วิ่งวิบาก (ชาย)
 • บาส (ชาย)
 • ว่ายน้ำ (ชาย-กรรเชียง)
 • ชักเย่อ
เต้าฮวย ภาษาเสปน1 ปรัชญา คาราเต้ สมาชิก ขาว
 • คัลเลอร์การ์ด
 • บาส (หญิง)
 • ชักเย่อ

ม.5Edit

ชื่อ วิชาเลือก1 วิชาเลือก2 ชมรม ตำแหน่ง กีฬาสี หน้าที่
เมเปิ้ล คหกรรม เทคโนโลยีฯ การ์ตูน สมาชิก ขาว
 • ชักเย่อ
จริงใจ ห้องสมุด เทคโนโลยีฯ โรงละครสร้างชีวิต สมาชิก ขาว
 • ชักเย่อ
เมย์ วรรณกรรมฯ ดนตรี ดนตรี สมาชิก ขาว
 • ชักเย่อ
เมฆ ภาษาญี่ปุ่น ศิลปะ ทำอาหาร สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ
ไข่หวาน ห้องสมุด เทคโนโลยีฯ คาราเต้ สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ
คริสตัล วรรณกรรมฯ ฝรั่งเศส2 รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ
ใบแมงลัก คหกรรม ภาษาญี่ปุ่น2 การ์ตูน สมาชิก ขาว
 • ชักเย่อ
ยาแนว คหกรรม ภาษาญี่ปุ่น2 ศิลปะ สมาชิก ขาว
 • ชักเย่อ
วรุณ คหกรรม ศิลปะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ
กร คหกรรม ศิลปะ ศิลปะ หัวหน้าชมรม ขาว
 • ชักเย่อ
กาล วรรณกรรมฯ ภาษาเสปน2 รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ
มะลิ คหกรรม ปรัชญา ภาษาไทย สมาชิก ขาว
 • ชักเย่อ
นิน คหกรรม ศิลปะ ทำอาหาร สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ
อิน คหกรรม ดนตรี คาราเต้ สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ
เพียง วรรณกรรมฯ ปรัชญา ภาษาไทย สมาชิก ขาว
 • ชักเย่อ
เต้าฮวย วรรณกรรมฯ ปรัชญา คาราเต้ สมาชิก เขียว
 • ชักเย่อ


ข้อมูลนักเรียน

เมเปิ้ลEdit

 • เป็นสาวน้อยหางเปียทวินเทล ผู้ชื่นชอบเกมส์จีบสาว
 • เมเปิลเป็นสาวน้อยเรียบร้อยน่ารักดูใสซื่อบริสุทธิ์
 • เมเปิลเชื่อคนง่ายมาก
 • แม้เมเปิลจะปลื้มสาวๆ น่ารัก แต่จริงๆ เธอชอบผู้ชายนะ
 • เมเปิลเคยเกือบจมน้ำในช่วงกีฬาสี แต่โชคดีที่มีคนช่วยไว้ได้ทัน

จริงใจEdit

 • เป็นสาวเหนือที่ร่าเริงมากๆ แลคล้ายว่าแสงแดดจะสาดส่อง ตะวันจะเฉิดฉาย
 • จริงใจซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่ชายมาโรงเรียนทุกวัน

เมย์Edit

 • เป็นเหมือนกับเจ้าแม่ของรุ่น เธอเป็นทัพหน้าของทุกอย่าง เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นเธอกรี๊ด วีน แว้ด เหวี่ยง
 • เมย์เป็นสาวซึนดะเระคลาสสิกคนเดียวในชั้น
 • เมย์เล่นไวโอลินและเต้นแจ๊สเก่ง
 • เมย์เป็นคนประเภทตรงไปตรงมา ไม่ชอบการโดนดูถูก มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ (แต่ก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง อาทิ ทำอาหาร) เสียตรงส่วนใหญ่มักใช้อารมณ์นำหน้า
 • เมย์มั่นใจว่าตัวเองสวย และเป็นโรคบ้าสวย
 • เมย์กลัวอ้วน กลัวแดด มักพกหมวกแก๊ปกันยูวีเดินไปไหนมาไหน และโบกครีมกันแดดแรงๆ ถ้ามีสิวขึ้นเพียงนิดเดียวเธอจะงี่เง่าได้เป็นวันๆ
 • หมวกแก๊ปนี่เคยให้เพียงยืมไปใส่กลับบ้านวันฝนตกหนหนึ่ง จนสุดท้ายก็ได้เรื่องจนต้องไปซื้อใช้คืน


เมฆEdit

 • เป็นสาวขี้อายที่คิดเลขเร็วมาก เร็วยิ่งกว่าเครื่องคิดเลขเสียอีก
 • กาลเลยศรัทธา ยกเธอให้เป็นอาจารย์ (แต่เหมือนเมฆจะกลัวกาลนะ)
 • เมฆดูบอลและชอบลิเวอร์พูล
 • รู้หรือไม่ว่าเธอเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงนะ!!

ไข่หวานEdit

 • เป็นพ่อหนุ่มสุดหล่อ ฮอตฮิตที่สุดในรุ่นสาม (ฮอตในหมู่ ผปค. มิใช่นักเรียนแต่อย่างใด...)
 • ไข่หวานคิ้วสั้นมาก เลยโดนกีกี้ 2 แขวะเอาตอนสัมภาษณ์ว่า "ไอ้คิ้วโกร๋น"
 • ไข่หวานชอบกินไอติมสตรอว์เบอรี่มาก ถ้าไม่ได้กินอาจมีอาการลงแดงและงอแงได้
 • ไข่หวานบ้าเบนเทน และมีลูกบอลชื่อเบนจามิน (ตั้งตามชื่อพระเอกเบนเทน = เบนจามิน เทนนิสัน)
 • เคยหลุดปากมาหนนึงตอนอีเวนต์โรงอาหารว่า "ถ้าเบนจามินเป็นคนคงขอแต่งงานไปแล้ว" (พอมีคนท้วงว่ามันเป็นผู้ชายนะ ไข่หวานก็ตอบว่าไม่เป็นไร ไม่ถือ...)
 • ไข่หวานมีสกิลการทำครัวติดลบ ไข่เจียวไหม้คามือ ทำเอาพ่อคุณกลัวการทำอาหารไปเลย
 • ไข่หวานกลัวลำไยมาก เพราะเคยกินลำไยใกล้เน่าไปหน และจะไม่บอกใครอีกแล้วด้วยเข็ดที่ถูกเมย์เอาไอติมลำไยมาแกล้ง
 • ตอนนี้ไข่หวานเพิ่งไปตัดผมเกรียนมาเป็นเพื่อนเพียง และผิวคล้ำขึ้นกว่าเดิม
 • ไข่หวานกับเมย์เป็นคู่ขวัญที่ติดป๊อปปูลาร์โหวตฝ่ายชายและหญิงตลอดเวลา บ่งบอกธีมรุ่นนี้ยังไงแปลกๆ
 • สองคนนี้มีสถิติถูกสัมภาษณ์มากที่สุดตอนรับสมัครรุ่น 4 ด้วยจำนวนครั้งเท่ากัน
 • สองคนนี้เป็นคู่กัดหนึ่งเดียวของรุ่น (สลับกันแพ้สลับกันชนะ โดยรวมแล้วสูสี)


คริสตัลEdit

 • สาวหุ่นดีราวนางแบบพร้อมกับส่วนสูงถึง 174 cm ...ล้ำหน้าหนุ่มๆ หลายคนไปแล้ว
 • คริสตัลจิ้นวายได้ แต่ไม่บ่อยและเป็นเรื่องเป็นราว(อย่างน่ากลัว)เหมือนสาวๆ บางคน (เช่น ฟ้าเทียน ตรี ข้าวฟ่าง เอพริล ฯลฯ)
 • คริสตัลเห็นผี
 • คริสตัลเล่นมายากลได้
 • เวลาคริสตัลตกใจมือไม้จะไปก่อน
 • คริสตัลเปรียบเสมือนพี่สาวของทุกคนในรุ่นนี้
 • คริสตัลได้รับสิทธิพิเศษจากเมย์ นั่นคือการไม่มีฟอร์มด้วย เมย์จะตั้งใจฟังหากเธอจะเทศนา

ใบแมงลักEdit

 • เป็นหนุ่มที่สวยกว่าสาว และชื่อเล่นเขียนยาวกว่าชื่อจริง แม้จะมีจำนวนพยางค์เท่ากันก็ตาม (ใบแมงลัก vs. พชร)
 • ใบแมงลักชื่นชอบมิกกี้เมาส์
 • งานอดิเรกคือคอสเพลย์ เคยคอสเพลย์เป็นผู้หญิงได้แนบเนียนซะด้วย
 • เห็นเป็นสไตล์หนุ่มพูดน้อย เงียบๆ ขี้อาย แบบนี้ อย่าไว้ใจ...พ่อคุณร้ายกาจและขี้แกล้งพอสมควร (เสะสุดในบรรดาเคะแล้วล่ะ)

ยาแนวEdit

 • เป็นตัวละครที่น่ารักมาก ให้ฟีลลิ่งน้องสาวที่ทั้งรุ่นพร้อมใจจะเอ็นดู
 • หากแต่เธอสาบสูญไปแล้ว จนป่านนี้ยังไม่มีส่วนร่วมใดๆ กับรุ่นเลย (นอกจากสัมภาษณ์ ถึงตอนนี้ยังหา Page DB ของเธอไม่พบ)


วรุณEdit

 • เป็นหนุ่มพ่อบ้าน ระดับที่ว่าสาวๆ เห็นยังอาย
 • วรุณเป็นเคะสาธารณะผู้จืดจางด้วย (ที่นอกจากมาให้คนอื่นกดหลังไมค์แล้วไม่มีบทบาทอื่นใดอีกแล้วนอกจากมิสเตอร์ตัวประกอบ)
 • วรุณมีปมปัญหาขาดความอบอุ่นจากครอบครัว และไม่ชอบวันฝนตก

กรEdit

 • เป็นหนุ่มผิวเข้มคนเดียวของรุ่น ผมยาวและมัดหางม้า
 • ภายนอกกรดูนิ่งๆ เงียบๆ และขี้อาย
 • แต่ความจริงแล้วกรมีความสามารถพิเศษ ฟุ้งซ่านได้ทั้งหน้านิ่งๆ ถึงจะเห็นเงียบๆ เฉยๆ เช่นนั้น ความจริงหัวสมองฟุ้งกระจายไปถึงไหนต่อไหนแล้ว
 • ด้วยความเอ๋อส่วนตัว ทำให้กรเป็นหนุ่มแรมต่ำ ประมวลผลช้ามาก
 • กรกินจุและบ้าของหวานพอๆ กับนิน เรียกว่าถ้าสองคนนี้อยู่บนโต๊ะเดียวกันละก็ คุณอย่าหวังจะได้เขมือบอะไรเลย...
 • กร รักสัตว์มาก เห็นปุ๊ปจะกระดี๊กระด๊าเข้าไปคลอเคลีย (ปัจจุบันมีเป้าหมายว่ายังไงต้องสนิทกับเพียงเพื่อไปเล่นกับเกรทเดนที่บ้าน เพียงให้ได้!)
 • ดูเหมือนจะเป็นลูกไล่ประจำกลุ่ม (โดนไข่หวานและเพียงแกล้งตลอดเวลา และบางครั้งก็รวมถึงแมงลักด้วย...)

กาลEdit

 • เป็นเด็กคงแก่เรียนคนเดียวของรุ่น
 • กาลเป็นคนจริงจัง ทำตัวแก่กว่าวัยทั้งที่จริงๆ ก็ไม่ได้โตเท่าไหร่
 • กาลมีลักษณะเหมือนหัวหน้าห้อง ถ้ารุ่น 3 ต้องมีหัวหน้าห้อง ก็คงเป็นกาลนี่แหละ
 • กาลก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกัน...ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชื่อแอ๊ปเปิ้ล...
 • กาลไม่ค่อยถูกชะตากับเมย์ ไม่ชอบที่เธอโวยวายตอนไข่หวานเข้าห้องน้ำผิด

มะลิEdit

 • เป็นสาวกุลสตรีผู้ขี้อาย ไม่คุ้นชินสนิทสนมกับผู้ชาย
 • มะลิ สามารถเขินและเป็นลมเป็นแล้งได้ด้วยจินตนาการของตัวเองจากการเห็นซิกซ์แพค ซอกคอ ไหปลาร้าชื้นเหงื่อของผู้ชายหุ่นดีๆ เพียงวูบเดียว
 • มะลิเป็นสาวคนแรกที่พอไข่หวานโผล่ในห้องน้ำหญิง มีสติ(?)คว้าไม้ม็อบออกมาลุยเป็นทัพหน้า
 • งานอดิเรกของมะลิคือถักนิตติ้ง
 • บ้านมะลิเคยมีแมวร่วมยี่สิบตัว
 • ปัจจุบันมีน้องหมาไซบีเรียนตัวหนึ่ง ชื่อเรน ซึ่งไปเจอเข้าพร้อมๆ กับนนทกร

นินEdit

 • เป็นราชินีไร้พ่ายของรุ่น...ไม่มีใครล้มเธอได้...จริงๆ นะ (ยกเว้นหนุ่มที่เนียนตามไปได้อย่างเพียง)
 • ต่อมรับความเจ็บปวด และต่อมรับรสของนินทำงานผิดปกติเป็นอย่างมาก เธอบาดเจ็บเธอจะไม่รู้ อาหารรสห่วยเพียงใดเธอก็รับได้ และเป็นที่เชื่อถือว่าอาหารติดพิษเธอก็กินได้เช่นกัน...
 • นินเป็นคนเดียวที่(คาดว่า)สามารถทานอาหารที่นายน์(รุ่นสอง)ทำได้อย่างสบายๆ
 • นินกินได้เรื่อยๆ กินได้ทุกอย่าง
 • นินมีความสามารถพิเศษในการพูดเรื่องน่าหวาดหวั่นไปพร้อมๆ กับยิ้มใสซื่อ ออร่าดอกไม้บานรอบตัว
 • นินมีอีโมติค่อนประจำตัวคืออีโมอุฮิ
 • ความ จริงนินมีทักษะในการทำอาหารที่ดี แค่ต้องระวังการใช้ฟืนกับไฟหน่อยเท่านั้น ...ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่หรอก แค่ทำไมโครเวฟระเบิดไปหนเท่านั้นเอง... (รายละเอียดความเสียหายอื่นยังไม่เปิดเผย)
 • ณ เวลานี้นินอยู่ชมรมคหกรรม (สาเหตุ: ได้กินฟรี)
 • นินมีอีกัวน่า ตั้งชื่อว่าเจ้าก่า (และสาวๆ บางคนกลัวมันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เมย์ มะลิ ฯลฯ)
 • ความ จริงถ้าย้อนกลับไปอ่านดีบีและเอ็นทรีสัมภาษณ์จะเห็นว่านินเป็นเด็กผู้หญิง น่ารักธรรมดาๆ คนหนึ่ง แต่หลังจากอีเวนต์โรงอาหาร เธอก็กลายเป็นนินในปัจจุบันไปแล้ว
 • ไข่หวานและเมย์พรั่นพรึงเธอเป็นที่สุด

อินEdit

 • อิน เป็นหนุ่มตัวเล็ก ที่พกยาสีฟันมาโรงเรียน
 • อินเคยแนะนำให้เมย์ใช้ยาสีฟันป้ายสิวด้วย
 • อินใส่แว่น แต่เป็นหนุ่มนักกีฬา
 • ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแว่นของอินทนทานเป็นพิเศษหรือไม่กันจนทุกวันนี้
 • เป็นจอมแจกขนม ลูกอม ของหวาน และแจกทุกคน
 • ณ ปัจจุบัน อิน ไม่ตัวเล็กเเล้ว เนื่องจากมีการพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว (อาจจะเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะก็เป็นได้)
 • เป็นเจ้าบ้าขนม และของหวาน
 • ถ้าไม่กินขนมหรือของหวานก่อนจะไม่เริ่มกินข้าว และกินข้าวเสร็จจะตบท้ายด้วยขนมหรือของหวาน
 • ถ้ารวมตัวกะ กร และ นิน จะพบว่าของหวานเป็นภูเขาก็หายไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว!!!
 • มีข้อสงสัยว่ากระเป๋าของอินเป็นกระเป๋าสี่มิติ เพราะขนมเยอะเหลือเกิน

เพียงEdit

 • เป็นคนที่ยึดคำว่า "ที่สุด" ของรุ่นมาได้หลายรางวัลมาก
 • ตั้งแต่เด็กที่สุด สูงที่สุด เนียนที่สุด (การกระทำ)หล่อที่สุด ไปจนถึงเป็นผู้ชายที่โฮสต์ที่สุด และเมะที่สุดในรุ่น ณ เวลานี้ (สอยสาวที่แอคทีฟอยู่มาเกือบหมดชั้นแล้ว)
 • เพียงเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติผู้หญิง ยึดถือระบอบนารีธิปไตย และไม่แตะเนื้อต้องตัวสาวที่ไหนภายใต้เหตุการณ์ปกติเด็ดขาด (หากแต่ผายปอดเมเปิ้ลไปแล้วเรียบร้อยด้วยสถานการณ์บังคับ...)
 • เพียงจีบสาวหล่อมาก สกิลเนียนขั้นเทพ อิมแพคทุกช็อต
 • เพียงขี่บีเอ็ม(เอ็กซ์) มาโรงเรียน ทั้งไปและกลับ เพราะบ้านอยู่ปากซอย
 • เพียงเป่าขลุ่ยได้ แกะเพลงได้ แต่อ่านโน้ตไม่เป็น
 • เพียงมีแผลเป็นที่หางคิ้ว เนื่องด้วยตกต้นไม้ตั้งแต่ยังเด็ก
 • เพียงไม่ชอบสัปปะรด แต่กินได้ (ไม่ขนลุก หน้าซีด เหงื่อแตกพลั่ก หรือออกอาการเหมือนไข่หวาน)
 • เหล่าผปค. ให้ฉายาเพียง-ไข่หวาน ว่า "คู่ดูโอ้เสื่อม" แต่ถ้ามีกรพ่วงด้วยจะเป็น "แก๊งมิยาบิ" (ชื่อชั่วคราวจนกว่าจะหาชื่อทางการได้)
 • ไข่หวานกับเพียงเชียร์บอลทีมเชลซีเหมือนกัน
 • จริงๆ แล้วทั้งคู่เป็นมาโซคิสต์ แต่เพียงไม่อาการหนักเท่าไข่หวาน (มันก็เลยสนิทกับสาวซาดิสต์หนึ่งเดียวในห้องซะงั้น...มีที่มาที่ไปมาก)


เต้าฮวยEdit

 • เป็นสาวนักสู้ชีวิต เงียบๆ และหน้าตาค่อนข้างนิ่ง
 • ที่บ้านขายน้ำเต้าหู้ แต่เธอมักมาพร้อมขนม เลยเป็นแหล่งเสบียงของเพื่อนๆ
 • เต้าฮวยมีกระเป๋าเป้มหัศจรรย์ที่หนักมาก และจุขนมมากมายเสียจนหลายคนกังขาว่ามันคือกระเป๋าสี่มิติของโดราเอมอนรึเปล่า
 • เต้าฮวยอู้คำเมืองได้ แต่ไม่ปรากฏใน DB1 ว่าเป็นคนเหนือ
 • เต้าฮวยเคยถูกรถชนจนเข้าโรงพยาบาล จนเพื่อนๆ แห่กันไปเยี่ยมมาแล้ว


สรุปสถานการณ์สำคัญ

อีเวนต์โรงอาหารEdit

 • เพราะไม่คุ้นชินกับโรงเรียน ไข่หวานเลยไปโผล่พรวดที่ห้องน้ำหญิงตอนพักกลางวัน ทำเอาสาวๆ วงแตก
 • เมย์กรี๊ดลั่น รีบวิ่งมาฉะทัพหน้าทันที
 • ส่วนมะลิช็อค คว้าไม้ม็อบออกมาลุยแบบเก้ๆ กังๆ ก่อนจะโดนคริสตัลยึดไป และพยายามไกล่เกลี่ยสถานการณ์
 • หนุ่มๆ ที่เหลือได้ยินเสียงกรี๊ดเมย์เลยวิ่งมาดู
 • เมย์ฟิวส์ขาดพอหันมาอีกทีเห็นหนุ่มๆ ยืนเรียงกันหน้ากระดาน เลยวีนแตกไปอีกหน ก่อนจะตัดสินใจโยนสบู่สลายม็อบ
 • มะลิตามเทรนด์โยนสบู่สลายม็อบด้วย
 • ตอนโยนไม่ได้เล็ง แต่แจ๊กพ็อตตกลงหัวเพียงกับกรจังๆ รายหลังถึงขั้นล้มลงไปเพ้อถึงเมนูปลาซาบะตอนกลางวัน
 • กาลเริ่มอคติกับเมย์ตั้งแต่นั้น
 • หลังจากนั้นสองสาวก็ไปขอโทษและช่วยทำแผล(?)ให้
 • รายสุดท้ายที่โดนนินขว้างสบู่ใส่หัวคือไข่หวาน
 • เธอมีแรงจูงใจอะไรไม่อาจทราบได้ จู่ๆ ก็ขว้างใส่แล้วก็มาอ้อนขอโทษ
 • ไข่หวานสะพรึง ขณะที่คนอื่นแค่งงๆ แล้วก็ไม่ได้ต่อคำอะไร


อีเวนต์ปีใหม่Edit

 • กรอยากได้แคปหมูซึ่งเป็นของขวัญจับสลากของวิลแรด (OC ฟ้าเหมือนฝัน รุ่น1) มากถึงขั้นเดินสายลอบบี้ทุกคนทั่วงาน
 • ผลจับสลากออกมาว่ากรได้รับแคปหมูจริงๆ กรผู้แสนขี้อายถึงขนาดคว้าห่อแคปหมูไปเซิ้งกลางฟลอร์แบบไม่แคร์สื่อ


สถานการณ์ความรัก

 • คู่รักตอนนี้ยังไม่มีเป็นจริงเป็นจัง แต่ล็อคแล้วแน่นอนมีแค่ กร*มะลิ (รอเอ็นทรีพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไป)
 • นอกนั้นก็มีเล็งๆ ดันหลังไมค์อยู่ เช่นไข่หวาน*วรุณ, กาล*เต้าฮวย, แมงลัก*เมเปิ้ล, และคริส*วรุณ
 • สามเส้าที่มีและมีแววว่าจะเกิด ได้แก่ เพียง/มะลิ/กร และ เพียง/เมย์/ไข่หวาน
 • เพียงเคยสนใจมะลิมาก่อนนะ หากแต่ปิ๊งเร็ว ชาร์ทเร็ว และถอนตัวเร็วเหลือเกิน...
 • Outside Character ที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับความรัก
  • ราเชนทร์ (oc ของเมย์ -- เป็นลูกชายของเพื่อนพ่อ) : พี่ชายที่เมย์ปลื้มมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของการบ้าสวยของเธอ
  • เพียงออ (oc ของเพียง -- เป็นพี่สาวฝาแฝดของเพียงพิทักษ์) : พี่สาวฝาแฝด และจะมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตไข่หวาน

แม้กระนั้นก็ไม่ปิดกั้นคนที่จะเข้ามาจีบ เชิญส่งสารรักมาได้เลย ไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะ :)


UPDATE: [CS POLL Gossip + Couple Popular Vote for #3] by: ผปค.เมย์ จ้ะ


สไตล์การเล่นของรุ่นสาม

 • ไม่นิยมทรงสด เพราะชอบทรงตัวละครหลุด มักชอบถกพล็อตแบบฉ่อยๆ แล้วไปต่อยอดกันเอง โดยให้เหตุผลว่าลุ้นกว่า เจิดกว่า มันส์กว่า และสนุกกว่า...
 • รุ่นสามสนุกกับการต่อยอดอะไรเป็นซี่รี่ยส์(ซึ่งเป็นผลจากการต่อยอดแบบฉ่อยๆ กันเอง) มีให้เห็นแล้วในอีเวนต์แฟนซี มีซีรี่ยส์เครื่องแต่งตัว (ผ้าพันคอ หมวกและรองเท้า) กับซีรี่ยส์สรรพรส (หวาน เฝื่อน กลมกล่อม)
 • สไตล์ที่พบเห็นบ่อยคือ "เสื่อมสะท้านโลกา รั่วสะท้านฟ้าดิน"
 • ส่วนดราม่ามีโผล่บ้างกะปริบกะปรอย
 • ความเร็วในการต่อพล็อตดราม่ากับพล็อตฉ่อย เป็นอัตราส่วน 1:5
 • หากใครต้องการเสพน้ำตาลกิ๊วก๊าวกรุณาแวะชมบล็อคเพียงพิทักษ์และอัจฉรา
 • ถ้าหากใครต้องการไร้สาระ หรือฮากรามค้างกรุณาแวะชมบล็อคอลิสา อชิระและนนทกร
 • ผปค. รุ่นสามเป็นพวกบ้ายุมาก ถ้าคุณอยากได้อะไร ไปขัดเกลาสกิลไซโค หาแรงจูงใจมาล่อให้ดี แล้วคุณจะได้ทุกอย่างสมประสงค์!!
 • ผปค. รุ่นสามส่วนใหญ่เป็นสายฟิคและสายฟิคกึ่งวาด สายวาดจริงๆ มีแค่แม่ไข่หวาน (หมายเหตุ: ไม่นับพ่อยาแนว)
 • ปัจจุบันพยายามจะเล่นโปรเจกต์แฟนตาซีนอกรอบกันอยู่ (เลยไม่มีเอ็นทรี)

All items (2)