FANDOM


รายชื่อรุ่นสี่Edit

รูปรวมรุ่นสี่ (วาดโดย Cocon ผอ.โรงเรียนลูกบาศก์)


 • [5414] นายฐณาธร มะลิหอม "ก๊อก" (สอบสัมภาษณ์)

ข้อมูลทั่วไปEdit

ข้อมูลเบื้องต้นEdit

 • นักเรียนรุ่นที่ 4 ของโรงเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2554
 • จำนวนนักเรียนที่ผ่านเข้ามาในรุ่นนี้ มีทั้งหมด 15 คน ชาย 6 หญิง 9
 • เป็นรุ่นที่เปิดรับสมัครเร็ว และปิดรับสมัครเร็วเช่นกัน
 • วันสอบสัมภาษณ์ของรุ่นนี้คือ วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2554
 • เป็นรุ่นที่ได้ฉายาว่า "เรื้อนจะครองแผ่นดิน" >> ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น "เรื้อนคือคำตอบ"
 • ปรากฎในภายหลังว่า ช่วงระยะเวลาการตรวจ คณะผู้ตรวจได้ขนามนามรุ่นสี่ว่า "รุ่นสปิริต"
 • นอกจากนี้ จากบรรดารูปที่ผปค.ได้วาดๆ ไว้ สามารถพูดได้อีกอย่างว่า เป็น "รุ่นบอยแบนด์และเกิร์ลแก๊งค์"
 • เป็นรุ่นแรกที่ไม่มีผู้หญิงคนใดสูงเกินหน้าเกินตาผู้ชาย
 • ผู้ชายที่สูงสุดในรุ่นคือจอก เตี้ยสุดคือแสงและตง (ข้อมูลปัจจุบัน ปี2554)
 • ผู้หญิงที่สูงสุดในรุ่นคือโมราและกัญ เตี้ยสุดคือปั้นทราย (ข้อมูลปัจจุบัน ปี2554)
 • คนที่แก่สุดในรุ่นคือก๊อก เด็กสุดในรุ่นคือเฟิร์น (ซึ่งในเวลาต่อมา หลายคนในรุ่นจะขนามนามเธอว่า "เจ๊")
 • นักเรียนรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนสามแผนการเรียน ได้แก่ วิทย์-คณิต 6 คน ศิลป์-คำนวณ 3 คน ศิลป์-ญี่ปุ่น 3 คน
 • ในสายวิทย์ นักเรียนทั้งหมดเป็นผู้หญิงหมด ยกเว้นแต่จอก ขณะที่สายศิลป์นั้น นักเรียนทั้งหมดเป็นผู้ชาย ยกเว้นเอพริล
 • ในรุ่นมีคนชื่อเล่นเป็นเดือนถึงสองคน คือออกัสและเอพริล แต่แท้จริงแล้ว มีเพียงออกัสเท่านั้นที่เกิดเดือนสิงหาคม ขณะที่เอพริลเกิดเดือนธันวาคม
 • ออกัสเป็นบุรุษที่มากับเลขแปด ทั้งวันเกิด เดือนเกิด ยันเลขทะเบียน ที่นั่งในโรงอาหาร ไม่เว้นแม้แต่การจับฉลากในtagเสื่อม
 • ที่นั่งตอนม.4 หากเฟิร์นได้นั่งข้างตง ดงมุมหลังฝั่งประตูคงประกอบไปด้วยสมาชิกห้องฟ้า และกลายเป็นดงทะมึนอย่างสมบูรณ์แบบ
 • ที่นั่งตอนม.5 โมราได้ที่นั่งเดิมจากปีก่อน
 • ตอนม.4 เฟิร์นนั่งเยื้องหลังออกัส ม.5 มา ผอ.น้อยศักดิ์สิทธิ์เลยจัดให้นั่งหลังไปเลย (แยกกันไม่ออก)
 • ปลูกถั่วรุ่นนี้ ใช้จับฉลากเป็นหลัก ซึ่งผลออกมาเสมือนประหนึ่งล็อกเลขพิกล

ข้อมูลวันเกิดEdit

 • มกราคม 2538
 • ก๊อก - 2 มกราคม
 • กัญ - 13 มกราคม
 • บีน - 26 มกราคม
 • กรกฎาคม 2538
 • โมรา - 7 กรกฎาคม
 • สิงหาคม 2538
 • แสง - 1 สิงหาคม
 • ออกัส - 8 สิงหาคม
 • ตุลาคม 2538
 • ตง - 18 ตุลาคม
 • ธันวาคม 2538
 • เอพริล - 18 ธันวาคม
 • น้ำน่าน - 24 ธันวาคม
 • มกราคม 2539
 • ปั้นทราย - 9 มกราคม
 • กุมภาพันธ์ 2539
 • รัก - 7 กุมภาพันธ์
 • เท็น - 14 กุมภาพันธ์
 • มีนาคม 2539
 • จอก - 9 มีนาคม
 • เมษายน 2539
 • เพียงฟ้า - 1 เมษายน
 • พฤษภาคม 2539
 • เฟิร์น - 17 พฤษภาคม

ข้อมูลความสูงEdit

(อัพเดทข้อมูล เทอม1 ปีการศึกษา2555)

 • 185 cm.
 • จอก
 • 180 cm.
 • ออกัส
 • 179 cm.
 • รัก
 • 173 cm.
 • แสง
 • ตง
 • 170 cm.
 • ก๊อก
 • 165 cm.
 • กัญ
 • โมรา
 • 163 cm.
 • เฟิร์น
 • 162 cm.
 • บีน
 • น้ำน่าน
 • 160 cm.
 • เพียงฟ้า
 • เอพริล
 • 157 cm.
 • เท็น
 • 155 cm.
 • ปั้นทราย

แผนการเรียนEdit

วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ญี่ปุ่น
 • กัญ
 • โมรา
 • เพียงฟ้า
 • เฟิร์น
 • บีน
 • น้ำน่าน
 • ปั้นทราย
 • จอก
 • เท็น
 • ออกัส
 • ตง
 • ก๊อก
 • แสง
 • เอพริล
 • รัก

ผังที่นั่ง Edit

ม.4Edit

กระดานดำ
 • กัญ
 • ก๊อก
 • จอก
 • ปั้นทราย
 • เท็น
 • รัก
 • เอพริล
 • น้ำน่าน
 • เพียงฟ้า
 • ออกัส
 • แสง
 • โมรา
 • เฟิร์น
 • บีน
 • ตง
 • (โต๊ะว่าง)
ล็อกเกอร์

ม.5Edit

กระดานดำ
 • บีน
 • น้ำน่าน
 • ออกัส
 • กัญ
 • ปั้นทราย
 • แสง
 • เฟิร์น
 • ตง
 • ก๊อก
 • เพียงฟ้า
 • เอพริล
 • โมรา
 • จอก
 • รัก
 • เท็น
 • (โต๊ะว่าง)
ล็อกเกอร์

ตารางเวรประจำวันEdit

ม.4Edit

วันจันทร์
 • เฟิร์น
 • ออกัส
 • เท็น
วันอังคาร
 • กัญ
 • รัก
 • จอก
วันพุธ
 • โมรา
 • น้ำน่าน
 • ปั้นทราย
วันพฤหัสบดี
 • แสง
 • บีน
 • ก๊อก
วันศุกร์
 • เพียงฟ้า
 • เอพริล
 • ตง

ม.5Edit

วันจันทร์
 • กัญ
 • น้ำน่าน
 • ปั้นทราย
วันอังคาร
 • เพียงฟ้า
 • เฟิร์น
 • บีน
วันพุธ
 • เอพริล
 • ตง
 • เท็น
วันพฤหัสบดี
 • แสง
 • ออกัส
 • รัก
วันศุกร์
 • โมรา
 • จอก
 • ก๊อก

ตารางวิชาเลือก ชมรม และกีฬาสีEdit

ม.4Edit

ชื่อ วิชาเลือก1 วิชาเลือก2 ชมรม ตำแหน่ง กีฬาสี หน้าที่
กัญ คหกรรม ดนตรี คาราเต้ สมาชิก เขียว
โมรา คหกรรม ศิลปะ ทำอาหาร สมาชิก ขาว
เพียงฟ้า คหศกรรม ศิลปะ ศิลปะ สมาชิก เขียว
เฟิร์น วรรณกรรมฯ ดนตรี ภาษาไทย สมาชิก ขาว
แสง วรรณกรรมฯ ปรัชญา โรงละครชีวิต สมาชิก เขียว
เอพริล ห้องสมุด เทคโนโลยีฯ การ์ตูน สมาชิก ขาว
บีน ภาษาฝรั่งเศส1 เทคโนโลยีฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก เขียว
ออกัส คหกรรม ดนตรี การ์ตูน สมาชิก ขาว
รัก วรรณกรรมฯ ศิลปะ ศิลปะ สมาชิก เขียว
น้ำน่าน ภาษาฝรั่งเศส1 ดนตรี ทำอาหาร สมาชิก ขาว
ปั้นทราย คหกรรม ดนตรี ทำอาหาร สมาชิก เขียว
ตง คหกรรม ดนตรี รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก ขาว
จอก คหกรรม ดนตรี รักษ์สิ่งแวดล้อม ประธาน เขียว
ก๊อก วรรณกรรมฯ ดนตรี ภาษาไทย สมาชิก ขาว
เท็น ภาษาญี่ปุ่น1 ดนตรี ทำอาหาร สมาชิก ขาว


ม.5Edit

ชื่อ วิชาเลือก1 วิชาเลือก2 ชมรม ตำแหน่ง กีฬาสี หน้าที่
กัญ คหกรรม ศิลปะ คาราเต้ สมาชิก
โมรา วรรณกรรมฯ ศิลปะ ทำอาหาร สมาชิก
เพียงฟ้า วรรณกรรมฯ ศิลปะ ศิลปะ สมาชิก
เฟิร์น วรรณกรรมฯ ปรัชญา วรรณกรรม ประธาน
แสง ห้องสมุด ศิลปะ วรรณกรรม สมาชิก
เอพริล วรรณกรรมฯ เทคโนโลยีฯ การ์ตูน ประธาน
บีน ภาษาสเปน1 ภาษาฝรั่งเศส2 พุทธศาสนา สมาชิก
ออกัส ห้องสมุด ดนตรี การ์ตูน สมาชิก
รัก วรรณกรรมฯ ดนตรี ศิลปะ สมาชิก
น้ำน่าน ภาษาสเปน1 ดนตรี ทำอาหาร สมาชิก
ปั้นทราย คหกรรม ศิลปะ ทำอาหาร ประธาน
ตง คหกรรม ดนตรี รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก
จอก ห้องสมุด ดนตรี รักษ์สิ่งแวดล้อม ประธาน
ก๊อก คหกรรม ปรัชญา วรรณกรรม รองประธาน
เท็น ห้องสมุด ภาษาญี่ปุ่น2 วรรณกรรม สมาชิก

ข้อมูลนักเรียนEdit

กัญEdit

 • สาวร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่บวก
 • แม้ภายนอกจะดูเหมือนคนญี่ปุ่น แต่จริงๆ แล้วเป็นคนไทย
 • ไปอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆ เนื่องจากตามครอบครัวไปทำวิจัยที่นั่น
 • ด้วยเหตุนี้เองจึงพูดไม่ชัดเท่าไร และมีปัญหากับวิชาภาษาไทยและอังกฤษ
 • เวลาเรียนกัญมักจะเอาเครื่องอัดเสียงมาใช้ประกอบการเรียนด้วย
 • มีทักษะกีฬาสูงมาก (โดยเฉพาะการวิ่ง) ยกเว้นเรื่องว่ายน้ำ
 • ไม่กลัวสิ่งที่ชาวบ้านชาวช่องกลัวกัน (เช่นแมลง งู ผี เลือด ฟ้าผ่า แมลงสาบ)
 • ชอบของน่ารักๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัตว์เป็นพิเศษ
 • คิดว่าแมลงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเอ็นดู?!
 • บ้านอยู่แถวบางรัก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน
 • มาโรงเรียนโดยนั่งรถไฟฟ้าไปลงวงเวียนใหญ่ แล้วต่อด้วยรถโรงเรียนหรือรถประจำทาง
 • ปกติจะมาถึงโรงเรียนแต่เช้าด้วยรถประจำทาง เพื่อมาวิ่งออกกำลังกายก่อน
 • ชุดออกกำลังกายกับผ้าขนหนูอยู่ในกระเป๋าสะพายทรงกลม ที่นำมาโรงเรียนด้วยทุกวัน

โมราEdit

 • เป็นสาวสวยหวาน สวยสุดในรุ่นสี่แหละมั้ง อารมณ์สาวสีชมพู
 • ผมสีน้ำตาลเข้มออกแดง เนื่องจากเป็นลูกเสี้ยวฝรั่งเศส
 • เป็นสาวที่ดูเหมือนมองโลกในแง่ดี ร่าเริง แต่จริงๆ แล้ว เป็นคนคิดมาก และมีดาร์กไซต์อยู่ในตัวพอสมควร
 • มีทักษะในการวาดรูปที่ดี นอกจากนี้ เป็นคนอ่านหนังสือไวมาก
 • นอกจากนี้แล้ว สามารถพูดได้ห้าภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน)
 • มีพี่ชายอยู่คนหนึ่ง เรียนวิศวะ เลยไม่รู้สึกอะไรเวลาที่เห็นหนุ่มๆ ถอดเสื้อผ้า
 • บ้านโมราอยู่แถวสุขุมวิท ประมาณสถานีเอกมัย
 • เวลามาโรงเรียน นั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีวงเวียนใหญ่ แล้วต่อรถโรงเรียนหรือรถประจำทาง
 • ถูกชาวห้องฟ้าขนานนามว่าเป็น "สาวธรรมดา"
 • นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นบุคคลที่เป็นต้นเหตุให้แสงและตงต้องถอดเสื้อผ้าในห้องฟ้า XD
 • สามารถเล่นเปียโนได้เช่นกัน

เพียงฟ้าEdit

 • สาวคุณหนู เก็บกด อารมณ์รุนแรง มองโลกในแง่ร้ายแห่งรุ่นสี่
 • ชอบให้คนอื่นเรียกตนเองว่าเพียง หรือเพียงฟ้า แต่ไม่ชอบให้เรียกว่าฟ้าเฉยๆ เพราะจะไปชื่อซ้ำกับแม่ของตนเอง
 • ใส่เสื้อกาวน์เป็นประจำ โดยมีทั้งแบบที่เป็นแขนสั้นและแขนยาว
 • แอบชอบความรุนแรง (เช่นหนังสยองขวัญ ฆาตกรรม สืบสวน)
 • ไร้ทักษะทั้งดนตรีและกีฬา รวมถึงการทำอาหาร
 • แต่มีทักษะในการวาดรูปอยู่พอสมควร
 • มีสุนัขสองตัว และแมวอีกหนึ่งตัว
 • บ้านอยู่แถวรังสิต มาโรงเรียนโดยเพื่อนมาส่ง (ขับออกวงแหวน)

เฟิร์นEdit

 • เด็กเรียนตัวแม่แห่งรุ่นสี่ ขยัน จริงจังและพยายามจนคนสะพรึงกันไปตามกัน
 • สาวเปิดเถิกหนึ่งเดียวของรุ่น
 • เนื้อแท้เป็นคนขี้อายเล็กๆ เลยทำให้ปกติไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนอื่นเท่าไรก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็น หรือเรื่องงาน
 • ด้วยเหตุนี้เอง ตอนที่ตงและแสงถอดเสื้อ (เหลือแต่เสื้อกล้าม) ในห้องฟ้า เฟิร์นเลยมีปฏิกิริยาที่กระดาก วางตัวไม่ถูก
 • ทำหน้านิ่ง เนื่องจากไม่รู้จะแสดงอารมณ์อย่างไร ติดนิสัยขมวดคิ้วอีกด้วย
 • จริงๆ แล้ว เฟิร์นกรี๊ดไม่เป็น
 • อายุน้อยสุดในรุ่น แต่เพื่อนๆ หลายคนเรียกว่าเจ้/เจ๊ หรือไม่ก็ไทเฮาด้วยซ้ำไป
 • สามารถสยบความเรื้อน?!?ของออกัสและน้ำน่านได้ด้วยการเรียน
 • ยึดถือลูกพี่ลูกน้องที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นแบบอย่าง
 • เสียงดีและร้องเพลงตรงคีย์พอสมควร แต่ขณะที่ด้านกีฬานั้น ไม่มีทักษะทางนี้เท่าไร
 • อาศัยอยู่กับแม่ที่คอนโดมิเนียมติดสถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย เวลามาโรงเรียน นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่วงเวียนใหญ่ แล้วต่อรถโรงเรียนหรือรถประจำทาง
 • ในเหตุการณ์ห้องน้ำหญิงในวันแรกพบ เฟิร์นเซล้ม เลยไปปัดมือน้ำน่านกับตงที่จับก๊อกน้ำไว้ แล้วล้มทับออกัส ส่งผลให้ทุกคนในนั้นเปียกกันถ้วนหน้า

แสงEdit

 • หนุ่มหน้านิ่ง พูดน้อย ต่อยหนัก?!? หนึ่งเดียวของรุ่นสี่
 • เป็นลูกเสี้ยวญี่ปุ่น (คุณตาเป็นคนญี่ปุ่น)
 • มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า ฮิคารุ
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ดี
 • ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่เชียงใหม่
 • เคยเป็นหนุ่มแว่นมาก่อน ปัจจุบันนี่ใส่คอนแท็กเลนส์
 • ชอบแมวมาก แต่ไม่มีใครทราบ ยกเว้นครูคมเดช
 • อยู่อพาร์ตเมนต์กับพ่อสองคนแถวพระรามสอง เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถประจำทาง
 • เก่งงานบ้านงานเรือนพอสมควร
 • มีทักษะทางกีฬาที่ดี แต่ไม่ชอบเท่าไรนัก
 • ชอบอ่านนิยายสืบสวน จิตวิทยา เหมือนว่าเคยเขียนนิยายอยู่พักหนึ่งด้วย
 • เป็นคนเปิดประเด็นดราม่าในห้องฟ้าอยู่หนหนึ่ง
 • ชอบทำหน้านิ่ง ขมวดคิ้ว เลิกคิ้ว หรือไม่ก็เอียงคอ
 • ในวันแรกพบรุ่นสี่ แสงต้องเปียกถึงสองครั้ง ครั้งแรกจากการถูกโมราทำน้ำหกใส่ ครั้งที่สองจากการไปช่วยปิดก๊อกน้ำในห้องน้ำหญิง

เอพริลEdit

 • สาววาย โอตาคุตัวแม่แห่งรุ่นนี้
 • ติดคอมพิวเตอร์มาก รวมไปถึงโซเชี่ยวเน็ตเวิร์กต่างๆ
 • เพราะฉะนั้น ไม่ต้องสงสัยว่าเธอจะมีงานอดิเรกที่ชอบสังเกตความเป็นไปของมิตรภาพระหว่างลูกผู้ชาย?!?
 • ปัจจุบันใส่คอนแท็กเลนส์ แต่อาจเป็นสาวแว่นในบางโอกาส
 • เธอเคยจิ้น และจัดนิยามความเคะ เมะ ของชายหนุ่มทุกคนในรุ่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ไม่ถนัดกีฬาเท่าไรนัก(แต่ว่ายน้ำเป็น)
 • มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีสากล เล่นเปียโนได้แบบที่เรียกว่า เป็นอัจฉริยะด้านนี้
 • แม้จะชื่อตามเดือน แต่เอพริลไม่ได้เกิดเดือนเมษายนอย่างที่หลายคนเข้าใจ
 • เวลามีคนถามเรื่องชื่อมักจะบอกว่าไม่เคยถามแม่ว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้
 • บ้านอยู่แถวบางรัก ละแวกสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง
 • แรกๆ เดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนตัว แต่ต่อมาจะมารถไฟฟ้า แล้วต่อด้วยรถโรงเรียนหรือรถประจำทางแทน
 • ในเหตุการณ์ห้องน้ำหญิง เป็นคนแรกที่มีสติ แนะนำให้เพื่อนๆ ปิดวาล์วน้ำเสีย
 • รอดพ้นจากการเปียกในห้องน้ำหญิงได้อย่างหวุดหวิด

บีนEdit

 • สาวร่างท้วมหนึ่งเดียวแห่งรุ่นสี่ และหนึ่งเดียวในโรงเรียน (ณ ปัจจุบันนี้)
 • คาดว่า คงจะเป็นพี่สาวใหญ่ของรุ่นสี่
 • ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อยุธยา เลยมีสำเนียงที่ติดเหน่อนิดหน่อย
 • มีความสามารถพิเศษคือ สามารถทำให้เกิดปรากฎการณ์ "วงแตก" ได้
 • ไม่ชอบกินช็อกโกแลตเท่าไร แต่เนื่องจากพ่อเป็นกัปตันสายการบิน Lufthansa เลยได้อานิสงค์นำช็อกโกแลตที่พ่อซื้อมาฝากมาแจกจ่ายให้แก่เพื่อนๆ
 • มีงานอดิเรกคือ ตามข่าวเกี่ยวกับเครื่องบิน (ถ้าอยากรู้ข่าวเครื่องบินตก ไม่ว่าปีไหน มาถามบีนได้) และกินบะหมี่ถ้วย
 • โดยมากอาศัยอยู่กับพี่สาว?!? สองคนในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ถ้าพ่อไม่มีไฟลต์บินถึงจะมีโอกาสมาค้างด้วย
 • มารยาทดี สมเป็นกุลสตรี จากการอบรมบ่มนิสัยของพี่สาว?!?
 • ที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้สี่ตัว
 • เป็นสาวคนแรก (หรือคนเดียว?) ที่มุ่งมั่นกับการทำให้แสง 'ยิ้ม' ให้ได้...

ออกัสEdit

 • บุรุษที่มากับเลข 8 ทั้งชื่อก็หมายถึงเดือน 8 เกิดวันที่ 8 เดือน 8 อีก แถมผอ.น้อยยังจับฉลากเลขประจำตัวให้ได้เลข 8 อีกต่างปาก
 • เป็นอภิมหาเสะแห่งรุ่น คาดว่าในรุ่นไม่น่าจะมีใครเสะไปกว่าเธอ
 • แต่ทว่า แม้ดูเหมือนจะมีความสามารถในการโฮสต์ แต่เอาเข้าจริง คุณเธอไม่โฮสต์
 • หน้าตาดี แต่โดนความเรื้อนเข้าบดบัง (ไม่ต่างอะไรกับไข่หวานรุ่นสาม) ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รุ่นนี้ได้สโลว์แกนว่า "เรื้อนจะครองแผ่นดิน" โดยเริ่มเรื้อนนับตั้งแต่วันสอบสัมภาษณ์เสียด้วยซ้ำไป (ผู้เสียหายมีนามอักษรย่อว่า ข. แห่งรุ่นสาม)
 • เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดซีรียส์ "มิยาบิ"
 • ใส่เสื้อยืดสีเทาไว้ในเสื้อนักเรียนอีกที
 • ปัจจุบันอาศัยอยู่กับน้าสาวแถวสุขุมวิท (สถานีรถไฟฟ้าอโศก) บ้านเป็นโรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะ ช่วยสอนที่บ้านบ้างในหลายๆ โอกาส
 • มีพรสวรรค์ในด้านการวาดรูปและเล่นกีตาร์ แถมยังเล่นบาสเก่งพอสมควร
 • เป็นบุคคลมือร้อนมาก ไม่สามารถปลูกอะไรขึ้นเป็นชิ้นเป็นอัน ขนาดกระบองเพชรปลูกแล้วยังตาย
 • แพ้ผัก และเกลียดปาท่องโก๋มาก รวมถึงมดด้วย
 • เป็นคนเรื่อยๆ ชิวจัด ทำให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าไรนัก
 • ทักษะภาษาอังกฤษแย่มาก ซึ่งน่าสะพรึงเมื่อดูจากเกรดตอนม.ต้นแล้ว ออกัสได้ตั้ง 3 (ซึ่งแม่ออกัสเฉลยมาว่า โรงเรียนเก่ามีสัดส่วนคะแนนเก็บเยอะ ซึ่งสามารถลอกชาวบ้านชาวช่องได้)
 • ชอบเล่าเรื่องผีให้ชาวบ้านตกใจกลัวขึ้น ทำให้ในอนาคตอันไม่ช้า กรรมจะตามสนองออกัสในเร็ววัน
 • ปกติเดินทางมาโรงเรียนเอง (นั่งรถไฟฟ้าไปลงวงเวียนใหญ่ แล้วต่อรถโรงเรียนหรือรถประจำทาง) แต่บางวัน น้าอาจขับรถมาส่ง
 • เป็นเหยื่อวารีพิโรธในห้องน้ำหญิงอีกคน
 • นอกจากวาดรูปแล้ว ออกัสคงมีความสามารถพิเศษได้แก่ "จับหนวดแมลงสาบเหวี่ยงเล่น" ก่อนจะ "ตบตายคามือ" ภายหลังจากที่เบื่อแล้ว.....orz

รักEdit

 • หนุ่มอารมณ์ดี ขี้อ้อน (และขี้งอนเบาๆ) หน้าตาดี (หน้าหวาน) เรียนเก่ง ฐานะดี เหมือนจะเพอร์เฟค
 • เป็นลูกครึ่งเกาหลี แม่เป็นคนเกาหลี พ่อเป็นคนไทย
 • สมาชิกในครอบครัวของรักต้องนับรวมลุงอบ ป้ากระจก พี่มะขาม พี่ควอนอินไปด้วย...ถึงเป็นคนใช้ แต่ก็มีสิทธิ เสรีภาพ และอิสระต่างๆ (เกือบ) เทียบเท่ากับพ่อ แม่ และรัก...
 • มีชื่อภาษาเกาหลีว่า อีชางซอน เวลารัำกแนะนำตัวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์จะเป็นตามฟอร์มนี้... "สวัสดีฮะ ผมชื่อรัก ณัฐปกรณ์ พิรุณธา เป็นลูกครึ่งเกาหลีเลยมีชื่อภาษาเกาหลีว่า อีชางซอน แต่เรียกผมว่ารักก็ได้ฮะ" เป๊ะ เป๊ะ - -"
 • สามารถพูดได้ 8 ภาษา ไทย อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น ส่วน จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย อยู่ในช่วงพูด ฟังได้บ้าง แต่เขียนและอ่านยังไม่คล่อง (และยังมีแนวโน้มจะศึกษาภาษาอื่นเพิ่มเติมด้วย)
 • ทั้งนี้ รักพูดไทยได้ดี ควบกล้ำชัดเจน และไม่ชอบพูดไทยคำ ภาษาต่างประเทศคำ ยกเว้น เวลาที่สติหลุด มักจะเผลอพูดภาษาเกาหลีออกมาโดยไม่รู้ตัว
 • ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ เนื่องจากตอนเด็กเคยหลงทางในที่ซึ่งตนไม่เข้าใจภาษานั้นๆ ดีนัก (เกาหลี) และติดอยู่ในที่แคบคนเดียว ถ้าจะต้องอยู่หรือไปไหนคนเดียว ต้องคุยโทรศัพท์กับคนรู้จักตลอดเวลา
 • นอกจากนี้ ยังคงกลัวผีมาก เจ้าตัวไม่อยากให้ใครรู้ แต่กลับเก็บอาการไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่
 • จับความรู้สึกคนอื่นได้เร็วมาก ค่อนข้างอ่านคนออก ทำให้หลายๆ สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นหนุ่มผู้ทำหน้าที่ประสาน / แทรกแบบเนียนๆ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ (ดราม่า) ระหว่าง (หรือของ...) เพื่อนๆ รุนแรง ลุกลาม
 • ชอบกินเผ็ดมาก ถึงมากที่สุด สามารถกินข้าวหนึ่งช้อนกับพริกขี้หนูสองเม็ดได้ หรือไม่ก็นั่งกินพริกเปล่าๆ / กิมจิเปล่าได้คนเดียว
 • เล่นกีฬาได้ดี (บาส กีฬาเอ๊กซ์ตรีม เทควันโด เคนโด / คาราเต้ ไอกิโด ฮัพกิโด ได้นิดหน่อย) ยกเว้นว่ายน้ำ เช่นเดียวกับมีพรสวรรค์ทางดนตรี (ร้องเพลง + แร๊ป) เต้นแบรคแด๊นซ์และโคฟเวอร์ได้ด้วย
 • มีพรสวรรค์ในการทำอาหาร....ในทางที่เรียกได้ว่า 'หายนะ' และ 'สุดสะพรึง' และ 'ทำลายล้าง'...!!!
 • จะเรียกผู้ชายที่อายุมากกว่าว่า 'พี่' แมัคนนั้นจะอยู่ชั้นเรียนเดียวกันก็ตาม
 • ไม่เคยใช้คำแทนตัวว่า 'ครับ' แต่จะใช้ 'ฮะ' เสมอ
 • มีแนวโน้มที่อาจจะเป็นหนุ่มวายได้ในอนาคต ทั้งนี้ ทุกอย่างจะชัดเจนตอนม.5 เทอม1
 • คออ่อนมากถึงมากที่สุด เวลาเมาไม่ว่าหญิงหรือชาย รักจะ 'ยั่ว' ได้ไม่เลือกหน้า
 • มีท่าประจำตัวคือ ปาดปาก 1 - หลายๆ ที
 • บ้านรักอยู่แถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน...เวลามาโรงเรียน ถ้าไม่ลุงอบ ก็คนที่บ้านหรือรุ่นพี่ (กลุ่มพี่เต็ม) ขับไปส่ง
 • เป็นหนึ่งในเหยื่อวารีพิโรธในห้องน้ำหญิง

น้ำน่านEdit

 • สาวร่าเริง แจ่มใส ซุกซน แสบซ่านสะท้านทรวง
 • มีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง ชื่อน้ำหนึ่ง อายุห่างกัน 10 ปี
 • มีความเป็นเด็กในตัวเองสูงมาก เพราะเป็นลูกคนเดียวมาเป็นระยะเวลานาน
 • เห็นอย่างนี้ แต่มีฝีมือทำอาหารอยู่พอสมควรนะ่
 • เกลียดทุเรียนมาก
 • ทีทักษะกีฬาสูงมาก ชอบเล่นบาสเก็ตบอลเป็นพิเศษ
 • เป็นคนมือร้อนมาก ไม่สามารถปลูกต้นไม้ขึ้นได้เช่นเดียวกับออกัส และก๊อก
 • อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องสาวที่บ้านแถวฝั่งธนบุรี ตอนเช้าพ่อจะมาส่งที่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ แล้วนั่งรถโรงเรียนหรือรถประจำทาง
 • มีฉายาว่า สาววารีพิโรธ เนื่องจากในวันแรกพบรุ่นสี่ ตอนอยู่ในห้องเขียว น้ำน่านทำเมนทอลตกใส่กระป๋องโค้กทำให้น้ำหกทะลักใส่จอก ต่อมาตอนกลางวัน น้ำน่านบิดก๊อกน้ำแรงจนหลุดคามือ ทำให้เพื่อนๆ เปียกกันถ้วนหน้า

ปั้นทรายEdit

 • สาวร่างเล็ก อารมณ์ดี แจ่มใสเหมือนพระอาทิตย์ ขี้แกล้งด้วย
 • จริงๆ แล้วมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวพอสมควร และมีมุมบางอย่างที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง
 • ชื่อจริงแปลว่า 9
 • ตัวเล็กสุดในรุ่นสี่
 • แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ชอบให้คนอื่นเรียก หรือล้อปมเตี้ยของตนเอง
 • ปั้นทรายชอบให้คนอื่นเรียกชื่อเต็มมากกว่าจะเรียกว่าปั้น หรือ ทรายเฉยๆ
 • ที่บ้านปั้นทรายเป็นเบเกอรี่ด้วย
 • มีฝีมือในการทำขนมระดับที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยม ขนมส่วนใหญ่ที่ทำขายที่บ้านเป็นฝีมือของปั้นทราย รวมถึงสูตรขนมหลายอย่างปั้นทรายก็เป็นคนคิด
 • ปั้นทรายมีทักษะทางกีฬาที่สูงมากเช่นกัน (โดยเฉพาะแบดมินตัน) ร้องเพลงได้ แต่นอกจากนั้นไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีอื่นได้
 • มีพี่ชายอยู่หนึ่งคน อายุต่างกันหกปี ชื่อหาดทราย ซึ่งหวงน้องสาวอยู่มาก
 • เวลามาโรงเรียน พ่อหรือพี่ชายมักมาส่งถึงที่โรงเรียน ขากลับถ้าพี่ชายไม่มารับ ก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่ศาลาแดงแล้วต่อรถตู้เข้าบ้านแทน
 • บางทีก็ชอบกัดคน (กัดที่แปลว่ากัดจริงๆ)

ตงEdit

 • หนุ่มตี๋ แว่น ที่ดูเหมือนจะเยือกเย็น แต่แท้จริงแล้ว เหวี่ยง มาคุ โดนแกล้งง่าย
 • เลยมักเป็นเหยื่อให้ถูกแกล้งเป็นประจำ
 • แต่ที่จริงตงก็มีความอ่อนโยน ใจดีอยู่พอสมควรนะ
 • นิ้วมือเรียวยาวจนน่าอิจฉา
 • เป็นคนพูดจาโผงผาง ปากตรงกับใจจนน่ากลัว แต่ถึงกระนั้นก็สามารถยิ้มการค้าได้
 • บ้านตงเป็นจีนแต้จิ๋ว
 • มีชื่อจีนว่า โจวจงเฉวียน แต่ถ้าอ่านแบบแต้จิ๋วจะอ่านได้ว่า จิวตงกวน
 • เป็นน้องชายคนเล็กสุดของบ้าน รายล้อมไปด้วยพี่สาวสี่คน
 • ฟังภาษาจีนออก แต่พูดไม่คล่องเท่าไรนัก
 • เวลาโมโห ตงจะหลุดภาษาจีนออกมาบ้าง หนึ่งในนั้นคือการใช้สรรพนาม (จะใช้อั้ว กะ ลื่อ)
 • ที่บ้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง และขายข้าวต้มตอนกลางคืน ซึ่งแม้อาหารไม่มีอยู่ในเมนู แต่บ้านตงก็สามารถทำให้ได้
 • ตงนี่คือพ่อบ้านดีๆ นั่นเอง เนื่องจากทักษะการทำอาหารสูง แกะสลักเป็น งานบ้านงานเรือนเป็น (ช่างเป็นผู้ชายในฝัน)
 • ก่อนหน้ามาเรียนโรงเรียนลูกบาศก์ ตงย้ายไปอยู่สมุทรสาครสามปี เพื่อไปอยู่เป็นเพื่อนหยี่เจ๊ที่ต้องไปทำงานแถวนั้น
 • ตอนเด็กๆ ตัวกลมป๊อกน่ารัก ปัจจุบันนี้เหลือแต่ก้าง (เด็กตัวยืดแล้วสินะ)
 • ตงเคยเป็นหัวหน้าห้องที่โรงเรียนเก่า เคยต่อยกับเพื่อนด้วย
 • ร้านของตงอยู่แถวพระรามสอง
 • ส่วนใหญ่แล้วตงเดินทางมาโรงเรียนด้วยมอเตอร์ไซค์
 • เป็นหนึ่งในเหยื่อเหตุการณ์วันแรกพบรุ่นสี่ ตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องฟ้า (ถูกโมราทำน้ำหกใส่) และร่วมเป็นเหยื่อวารีพิโรธในห้องน้ำหญิง

จอกEdit

 • เป็นหนุ่มขี้อายร่างโย่ง หน้าตาบ้องแบ๊วไม่สมส่วนสูง ผิวคล้ำสุดในรุ่น ดูเป็นพี่ชายใหญ่ของรุ่นอีกด้วย
 • เล่นบาสเก็ตบอล ศิลปะการต่อสู้(มวยไทย,เทควันโด)
 • เป็นคนขี้อาย ขี้เกรงใจ แต่สุดท้ายก็พูดตรงๆออกไปอยู่ดี...
 • แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากตอบ ก็จะเฉไฉทำเป็นเรื่องอื่นไป
 • เวลาอายจะหน้าแดง ยิ้มแหยๆ หรือหัวเราะแ้ห้งๆ(รวมเวลาปกติด้วย)
 • มีทักษะทางภาษาจีนอยู่บ้าง และมีแนวโน้มที่จะศึกษาภาษาตะวันออก (เช่นฮินดู) ต่อไปในอนาคต
 • เล่นฟลุ้ทบ้างเพื่อผ่อนคลายและเป็นงานอดิเรก
 • เกลียดแมลงสาบมาก....แต่ทั้งนี้ มีสกิลในการฆาตกรรมแมลงสาบสูง
 • ทำงานบ้านงานฝีมือได้ดี เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของตัวเอง แต่ทั้งนี้ไม่ได้โปรดปรานนัก
 • มักจะมีลูกอม หรือขนมเล็กๆ น้อยๆ ติดตัวเสมอๆ
 • อยู่บ้านคุณลุง ที่เป็นตึกแถวสามชั้นบริเวณป้อมปราบฯ เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถประจำทาง ต่อรถไฟฟ้า ต่อรถโรงเรียน ดังนี้ด้วยความลำบากของการเดินทาง ทำให้จอกมาสายเสมอๆ...(แม้จะพยายามมาเร็วก็ตาม)
 • พึ่งทำงานพิเศษที่ร้านขายของชำของคนรู้จักข้างๆบ้าน ช่วงเย็น (17.00-20.00) วันศุกร์-อาทิตย์
 • มือเย็นมาก ปลูกอะไรงอกงามตลอด โดยมีต้นไม้ที่รักอยู่ต้นหนึ่งคือ "ต้นหางนกยูง" จอกจะเรียกว่า "หางนกยูง" อยู่ที่สวนที่บ้านที่เชียงใหม่ (ต้นไม้ต้นแรกที่จอกปลูก)
 • เวลาเมาแล้ว ดีกรีความเรื้อนนี่แทบสูสีกับออกัสยามปกติ (แน่นอนว่าออกัสยามเมาจะเรื้อนกว่าเดิมเท่าตัว)
 • เป็นเหยื่อโค้กระเบิดในห้องเขียวตอนแรกพบรุ่นสี่

ก๊อกEdit

 • หนุ่มเหนือขี้อายอีกคนหนึ่ง แต่ลึกๆ แล้วบ้ายุพอสมควร
 • แม้ดูเป็นน้องชายแห่งรุ่นสี่ แต่เอาเข้าจริงแล้ว อายุมากสุดในรุ่น
 • ถูกนิยามโดยหลายๆ คนว่า เป็นเคะของทั้งรุ่น (อาจจะยกเว้นเฟิร์นไว้คนหนึ่ง)
 • บุคคลที่แพ้ทางอยู่ในตอนนี้คือ ตง ออกัส และแสง
 • ยังไม่ชินกับชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงเทพมากนัก
 • ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกับจอกและแสง
 • ถ้าเวลาตกใจ โกรธ หรือโมโห จะพูดสำเนียงเหน่อแบบคนต่างจังหวัด(คล้ายๆกับที่รักกับตงนั่นแหละ แต่รายนี้เป็นภาษาเหนือ)
 • เนื่องจากพ่อไปทำงานอีกจังหวัดนึง เลยอยู่ท่ามกลางผู้หญิงทั้งบ้าน (แม่ พี่สาว น้องสาว) เลยยึดมั่นในนารีธิปไตย
 • และด้วยเหตุนั้นเอง จึงเก่งงานบ้านงานเรือนเช่นเดียวกัน
 • ความจริงไม่ถึงกับเก่ง แต่ทำแค่พออยู่รอดไปได้ เรื่องกับข้าวก็เอาแค่รสชาติตัวเองกินได้ก็พอ
 • เป็นหนุ่มอนามัย ตื่นเช้า เข้านอนเร็ว ตารางเวลารัดกุมพอๆกับเด็กประถม (ฝืนธรรมชาติไม่ค่อยได้ ถึงเวลานอนก็ง่วง ถึงเวลาตื่นก็ตื่น)
 • ณ ปัจจุบันต่อต้านด้วยอบายมุขทั้งปวง
 • แต่ทั้งนี้...ก็เผลอโดนเพื่อนๆ ลากไปดูมิยาบิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ตอนนี้อาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง แนวเดียวกับรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
 • เป็นคนมือร้อนมาก ปลูกอะไรไม่ขึ้นเช่นเดียวกับออกัสและน้ำน่าน
 • นอกจากนั้นยังมีวิธีปลูกต้นไม้แบบประหลาดๆ(ร่วมลัทธิกับน่านเมื่อครั้งถั่วเขียว)อีกด้วย
 • สามารถฆ่าแมลงสาบให้ตายด้วยมือเปล่าได้
 • ต้องการความช่วยเหลือในวิชาภาษาอังกฤษอย่างมาก (เช่นเดียวกับกัญ และออกัส)
 • ไม่ยอมปล่อยให้ผมตัวเองยาวเลย ทรงเดียว ความยาวเดิมตลอดปี
 • ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสี เนื่องจากติดธุระในช่วงเช้า
 • แต่ได้ทันเห็นเหตุการณ์วารีพิโรธ ณ ห้องน้ำหญิง

เท็นEdit

 • สาวน้อยบุคลิกน้องสาวตัวน้อยของรุ่น
 • มีความเป็นเด็กในตัวเองสูงมาก
 • กล้าแสดงออก เพียงแต่ติดประหม่าเป็นส่วนใหญ่
 • เป็นคนชอบฟังมากกว่าพูด
 • ไม่ชอบให้เรียกว่า เจ้าหนู
 • มีสัมผัสที่หก แต่ไม่สามารถมองเห็นวิญญาณเป็นตัวเป็นตนได้ เท็นได้แค่เพียงสัมผัสได้ว่าวิญญาณไหนมาดี วิญญาณไหนมาร้าย
 • แม้กระนั้นแล้ว เท็นกลัวผีขึ้นสมองมาก
 • เป็นเซียนข้อมูลด้านเกมส์คนหนึ่งในห้อง
 • ทักษะด้านกีฬาสูงอีกคน นอกจากนี้ยังแยกจังหวะดนตรีได้
 • ที่บ้านเป็นครอบครัวขยาย นอกจากพ่อแม่แล้ว มีพี่สาว และคุณยายอยู่ร่วมกัน
 • ทำงานพิเศษที่ร้านไอศกรีมแถวบ้าน
 • ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสีเนื่องจากติดธุระ และขณะเดียวกัน มาถึงโรงอาหารภายหลังเกิดเหตุการณ์วารีพิโรธไปแล้ว
 • บ้านอยู่แถวพระรามสอง เป็นบ้านเดี่ยวอยูี่ในซอย ปากซอยแคบ แต่ในซอยกว้าง
 • มีห้องอัดอยู่ในบ้านอีกด้วย
 • เวลามาโรงเรียน นั่งรถประจำทางมา น้อยครั้งที่พ่อหรือแม่จะมาส่ง

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นEdit

 • รักได้ทำความรู้จักกับกร ซึ่งส่งผลต่อการตั้งชมรมศิลปะในเวลาต่อมา
 • นินได้ไหว้วานให้ตงไปส่งยังร้านฟิกเกอร์ ร้านอาหาร ตบท้ายด้วยการขอยืมเงินทานข้าว ทำให้ปัจจุบันนี้ตงเป็นเจ้าหนี้? ของนิน
 • จากเหตุการณ์มิยาบิ ทำให้เล็งเห็นว่า อนาคตชายหนุ่มรุ่นสี่น่าจะมีสายสัมพันธ์ที่ดี?!? กับมิยาบิแก๊งค์?!? อันได้แก่ ตรอง เพียง ไข่หวาน กร และรวมถึงเมย์ นิน
 • พี่หยิน / พี่ไทย น่าจะได้กลับมามีบทบาทร่วมกับน้องๆ รุ่นสี่หลายคน

สรุปเหตุการณ์Edit

Pre-Main StoryEdit

 • รักกับปั้นทรายเจอกันโดยบังเอิญที่สยาม ก่อนหน้าที่จะถึงกิจกรรมแรกพบ

รุ่นสี่แรกพบ (ม.4 เทอม1)Edit

ห้องสีEdit

ห้องเขียวEdit
ห้องส้มEdit
ห้องฟ้าEdit
 • เป็นแหล่งรวมหนุ่มสาวทะมึนแห่งรุ่น ตั้งแต่แสง ตง เฟิร์น แม้แต่โมราก็ยังคงมีปมดาร์กให้สังเกตเห็นได้
 • เรียงลำดับเวลาเข้าห้องได้ดังนี้ เฟิร์น>>แสง>>ตง>>โมรา
 • บทสนทนาในห้องเป็นไปตั้งแต่สายการเรียน งานอดิเรก วิชาที่ชอบ สีที่ชอบ
 • ระเบิดลงสลับกับฉากเซอวิสเป็นระยะ XD
 • ระเบิดลงลูกแรกเกิดจากตง ที่ถามแต่ละคนว่าตอนอยู่โรงเรียนเก่าเป็นอย่างไรบ้าง
 • จากระเบิดลูกนี้ จะเห็นดราม่าของแสงและโมราซ่อนอยู่นิดๆ ส่วนเฟิร์นไม่เชิงเป็นดราม่าหลักเท่าไร
 • ระเบิดลูกที่สองเกิดขึ้นจากทั้งสี่คน ตั้งแต่วางโดยตง ชงโดยแสง ขย้ำซ้ำโดยเฟิร์น แล้วตบท้ายด้วยโมรา
 • เป็นครั้งแรกที่เห็นแสงยิ้มด้วยมุมปาก
 • ระเบิดลูกที่สามเป็นลูกใหญ่เบิ้ม ขว้างโดยโมรา
 • ผลจากระเบิดลูกนี้ ทำให้สองหนุ่มแห่งห้องฟ้ามีอันเปียกไปทั่วตัว จากฤทธิ์น้ำแดงแรงฤทธิ์ของแม่สาวธรรมดาแห่งห้องฟ้า
 • ด้วยความพยายามของสาวที่เหลือในห้อง สุดท้าย...สองหนุ่นก็ีมีอันต้องเปลื้องผ้า (เหลือแต่เสื้อกล้าม) ในที่สุด XD
 • ปฏิกิริยาที่โมรามีต่อการเปลื้องผ้าคือเฉยๆ เพราะชินกับพี่ชายที่บ้าน
 • ขณะที่เฟิร์น มีท่าทีที่กระดากอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอยู่กับแม่เพียงสองคนมาเป็นระยะเวลานาน
 • ตงมีการ(เนียน)ขอเบอร์โมราเป็นคนแรก
 • สุดท้ายต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จ (เหลือเพียงไม่กี่ชิ้น) ที่เฟิร์นเสียดายเป็นอย่างมาก

โรงอาหาร ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิงEdit

จับฉลากเลขประจำตัวและที่นั่งEdit

มิยาบิ (ม.4 เทอม2)Edit

สถานการณ์ความรักEdit

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังอยู่ในช่วงม.4 เทอม1 จึงยังไม่มีสถานการณ์ใดอัพเดทให้ท่านทราบอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม หากมีการอัพเดทเมื่อใด จะรีบมาแก้ไขข้อมูลโดยพลันนะคะ^ ^

Outside Character (OC)Edit

 • เฟื่องฉัตร (ใบหม่อน) - ลูกพี่ลูกน้องของเฟิร์น (เสียชีวิตแล้ว)
 • กมลฉัตร (เล็ก) - แม่ของเฟิร์น
 • ศรันย์ (รัน) พ่อของเฟิร์น
 • บี/บอนด์ - พี่สาว?!?ของบีน
 • กุมภา (ภา) - น้าของออกัส
 • สันติภาพ - พ่อของออกัส
 • มีนา (มีน) - แม่ของออกัส (เสียชีวิตแล้ว)
 • (อัปป้า) พ่อของรัก (คนไทย)
 • (ออมม่า) แม่ของรัก (คนเกาหลี)
 • ป้ากระจก - แม่บ้านของรัก
 • ลุงอบ - คนขับรถของรัก
 • พี่มะขาม - สาวใช้ของรัก
 • พี่ควอนอิน - สาวใช้ของรัก (คนเกาหลี)
 • พี่เต็ม / พี่โซล พี่ซอล (ฝาแฝด) / พี่โด / พี่แมน / พี่อาร์ม - เพื่อนรุ่นพี่สมัยม.ต้นสุดซี้ของรัก
 • น้ำหนึ่ง - น้องสาวของน้ำน่าน
 • หวาน- พี่ข้างบ้านของน่าน
 • แวน- เพื่อนข้างบ้านของน่าน
 • นพรัตน์ (หาดทราย) - พี่ชายของปั้นทราย
 • ตั่วเจ้ - พี่สาวคนโตของตง
 • หยี่เจ้ - พี่สาวคนรองของตง
 • ซาเจ้ - พี่สาวคนที่สามของตง (เป็นฝาแฝดกับสี่เจ้)
 • สี่เจ้ - พี่สาวคนที่สี่ของตง (เป็นฝาแฝดกับซาเจ้)
 • รณฤทธิ์ (รณ) - พ่อของจอก
 • นันลดา (นัน) - แม่ของจอก
 • ณเรศน์ (เรศ) - ลุงของจอก
 • สิตางศุ์ (ตาล) - น้องสาว(ไม่แท้)ของจอก (เป็นฝาแฝดของตูน)
 • อังศุธร (ตูน) - น้องชาย (ไม่แท้)ของจอก (เป็นฝาแฝดของตาล)
 • ฐิตาภา (กิ๊ก) - พี่สาวของก๊อก
 • ฐณาภา (กุ๊กไก่) - น้องสาวของตง
 • ไกด์ - พี่ที่พักอยู่ห้องข้างๆก๊อก (ภายหลังเป็นแฟนกิ๊ก)

รวม Link ที่เกี่ยวข้องEdit

สารบัญข้อมูลEdit

สไตล์การเล่นของรุ่นสี่Edit

 • สไตล์การเล่นของรุ่นนี้ โดยมากคือการทรงสด ดังนั้น ไม่ทันเสร็จสิ้นการรับสมัครในรุ่นนี้ ได้บังเกิดฟิคหลังไมค์มีมาเป็นกรุฐ แถมไทม์ไลน์กระโดดไปม.5 และ TYL กันเรียบร้อยแล้วด้วย (โอ สปิริตสูงส่งนัก)
 • ที่นิยมการทรงสดนั้น เนื่องจากในช่วงแรกยังจับแนวทางตัวละครของคนอื่นยังไม่ได้เท่าไร
 • นอกจากนี้แล้ว การทรงสดนั้น มักจะบังเกิดพล็อตประหลาดๆ ตามมา
 • รวมถึงบังเกิดคู่ออฟฟิศเชี่ยว จากการทรงสดนั่นเอง
 • แต่เห็นอย่างนี้แล้ว ฟิคบางส่วนที่ปล่อย (หรือคาดว่าจะถูกปล่อย) ออกมานั้น ก็มีที่ไม่ได้ทรงสดเช่นกัน
 • ทั้งนี้นั้น ก่อนจะลงฟิค มักจะส่งให้ผปค. เช็คความถูกต้องก่อน (โดยมากจะอัพใส่google document แล้วส่งลิงค์ให้ตรวจสอบกัน)
 • เช่นเดียวกับรุ่นสาม มีแนวโน้มว่ารุ่นสี่จะต่อยอดพล็อตฟิคกันเอง
 • แนวโน้มฟิคที่มีอยู่และจะเกิดขึ้น คาดว่าจะมีทั้งดราม่า ฉ่อย รวมถึงหวานแหวว

สปอยเนื้อหาในอนาคตEdit

 • สมาชิกรุ่นสี่ที่จะเข้าไปทำวายนิวส์ ณ ตอนนี้ได้แก่ น้ำน่าน เฟิร์น ตง รัก
 • รุ่นสี่น่าจะสอบได้คะแนนดีระดับหนึ่ง เนื่องจากขยันติวหนังสือกัน (มีทั้งติวโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ)
 • มีแนวโน้มว่ารุ่นสี่อาจจะได้ตั้งวงดนตรีกัน
 • รุ่นสี่จะมีดราม่าแน่นอน
 • เช่นเดียวกับดราม่า หลากเส้า (คาดว่า) จะมีเช่นเดียวกัน
 • ดราม่าของรุ่นสี่ส่วนใหญ่จะไปปะทุช่วงม.5 เทอม2
 • บุคคลที่คอนเฟิร์มว่ามีดราม่าแน่ๆ ได้แก่ รัก (ม.5 เทอม1) เฟิร์น โมรา น้ำน่าน ก๊อก (ม.5 เทอม2) ออกัส (ม.6 เทอม1)
 • ณ ปัจจุบันนี้ คาดว่าจะมีออฟฟิศเชี่ยวอย่างน้อย 2 คู่ด้วยกัน (หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง)
 • หากอยากรู้ออฟฟิศเชี่ยว สามารถดูได้จาก [TAG] ศาสตร์ของรุ่นสี่ได้ :P

All items (5)