FANDOM


Pre StoryEdit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2551Edit

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2551Edit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2552Edit

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2552Edit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2553Edit

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2553Edit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2554Edit

มิถุนายน 2554Edit

Fiction Writer Character Note

[HWT03] โต๊ะทำงานของฉัน

by: ผปค.ครูเอก
 • ครูเอก
[HWT03]

[SS] คู่แฝด?

by: ผปค.เฟิร์น (รุ่น4)
 • ตง (รุ่น4)
 • แสง (รุ่น4)
 • เฟิร์น (รุ่น4)
 • โมรา (รุ่น4)
 • กัญ (รุ่น4)
 • เพียงฟ้า (รุ่น4)
 • เอพริล (รุ่น4)
 • บีน (รุ่น4)
 • ออกัส (รุ่น4)
 • รัก (รุ่น4)
 • น้ำน่าน (รุ่น4)
 • ปั้นทราย (รุ่น4)
 • จอก (รุ่น4)
 • ก๊อก (รุ่น4)
 • เท็น (รุ่น4)
 • ครูคมเดช
 • ครูซัน
 • หมอกั๊ซ

[MS] Birthday Present

by: ผปค.ครูเอม
 • ครูเอม
 • คุณคิโยโนบุ (OC)
 • คุณนายเอมอร (OC)
ฟิควันเกิดครูเอม

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2554Edit

Post Story (TYL)Edit