FANDOM


Pre StoryEdit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2551Edit

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2551Edit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2552Edit

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2552Edit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2553Edit

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2553Edit

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2554Edit

มิถุนายน 2554Edit

Fiction Writer Character Note

[SS] คู่แฝด?

by: ผปค.เฟิร์น (รุ่น4)
 • ตง (รุ่น4)
 • แสง (รุ่น4)
 • เฟิร์น (รุ่น4)
 • โมรา (รุ่น4)
 • กัญ (รุ่น4)
 • เพียงฟ้า (รุ่น4)
 • เอพริล (รุ่น4)
 • บีน (รุ่น4)
 • ออกัส (รุ่น4)
 • รัก (รุ่น4)
 • น้ำน่าน (รุ่น4)
 • ปั้นทราย (รุ่น4)
 • จอก (รุ่น4)
 • ก๊อก (รุ่น4)
 • เท็น (รุ่น4)
 • ครูคมเดช
 • ครูซัน
 • หมอกั๊ซ

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2554Edit

Post Story (TYL)Edit